Ilmoita säteilyturvallisuuspoikkeamasta

Vakavista säteilyturvallisuuspoikkeamista, joiden hoitoon tarvitaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeita tai joissa ihmisten terveys voi vaarantua, on ilmoitettava viivytyksettä puhelimitse.

  • Virka-aikana soita STUKin vaihteeseen 09 759 881.
  • Virka-ajan ulkopuolella saat yhteyden STUKiin soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 ja pyytämällä hätäkeskusta välittämään soittopyynnön STUKin päivystäjälle.

Puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava viipymättä kirjallisesti. Muista kuin vakavista viivytyksettä ilmoitettavista säteilyturvallisuuspoikkeamista voi ilmoituksen tehdä pelkästään kirjallisesti. Ilmoituksen tekemiseen ja puhelimitse tehdyn ilmoituksen vahvistamiseen voi käyttää STUKin lomaketta: Lomake Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta.