Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) on suunnitelmat säteilyvaaran varalle, ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti. STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset. STUK julkaisee raporteissaan ja tiedotteissaan tietoja poikkeavista tapahtumista ja havainnoista sekä säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan tulokset.

Tutustu seuraaviin:

STUKin valvontaraportteja


Hae julkaisuista


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 268 2021

Säteilyn käyttö

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Lisätietoa löydät Säteilyn käyttäjälle -sivuilta:

Ydinturvallisuus