STUKlaisia harjoittelijatarinoita

Vuosittain STUKissa harjoittelee työelämän käytäntöjä useita eri alojen opiskelijoita. Arvojemme mukaisesti uskomme vahvaan asiantuntemukseen, joka pohjaa korkeatasoiseen osaamiseen. Haluamme osaltamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella arjessa työelämän käytäntöjä ja tarjota heille mielenkiintoisia, vaativiakin tehtäviä osaamisen kasvattamiseksi. Alla muutaman meillä työskennelleen harjoittelijan kokemuksia harjoittelusta.

Helenan harjoittelu kirjavien assistenttitehtävien parissa

Kohta kolme tutkintoa suorittanut H Kuva harjoittelija-Helenasta. ​​​​​​​elena on moniosaaja, jolla on kokemusta niin asiakaspalvelusta, koordinaattorin työstä kuin assistenttihommista. STUKiin Helena pääsi assistenttiharjoittelijaksi keväällä 2023.

Merkonomin ja restonomin           ​​​​​​​tutkinnot suorittanut Helena kaipasi uralleen uutta potkua, joten hän päätti aloittaa liiketoiminnan ammattitutkinnon Careerian ammattikoulussa. Uudet opinnot tarkoittivat myös uuden harjoittelupaikan etsimistä. Kiinnostus STUKia kohtaan syntyi muilta kuultujen kokemusten kautta: Helenan entisen työkaverin kaveri on STUKissa töissä ja kehui työpaikkaansa Helenan entiselle työkaverille, joka puolestaan vinkkasi STUKin avoimesta paikasta Helenalle. 

Assistenttiharjoittelijana Helenan työtehtävät ovat olleet varsin kirjavia: ”Työtehtävät valikoituvat pääosin ammattitutkinnon osien ehdoilla, sillä niistä täytyy suorittaa näytöt. Olen esimerkiksi päivittänyt yhteystietoja ja avustanut tapahtumien järjestämisessä. Minut on otettu tosi lämpimästi vastaan, ja meidän tiimissämme ja koko organisaatiossa on monipuolista osaamista ja tehtäviä. Täällä työskennellessä on koko ajan, että vau, täällä tehdään tällaistakin!”

Axelin harjoittelu siistiä sisätyötä haalaritehtävien sijaan

Ydinvoimalaitosten valvonta -osaston harjoittelija Axel opiskelee Lappeenrannan yliopistossa energiatekniikkaa. Syksyllä 2023 alkavissa maisteriopinnoissaan hän erikoistuu ydinvoimatekniikkaan. Aiemmin Axel on ollut harjoittelussa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloissa, ja ennen STUKin pestin alkua hän ehti työskennellä kaksi kuukautta myös Ruotsin Oskarshamn 3:ssa. 

Kuva harjoittelija-Axelista.      Kun Axel etsi talvella oman alansa töitä, mielessä oli toive toimistotyöstä. Voimalaitosten ”haalarihommat” olivat tulleet tutuiksi jo entisissä harjoittelupaikoissa, joten paikka STUKin modernissa toimistossa kuulosti hyvältä vaihtoehdolta. Vaikka ydinvoimalaitos vaihtui Jokiniemessä sijaitsevaan toimistoon, aivan vieraalle maaperälle Axel ei joutunut: esimerkiksi kandityötä kirjoittaessaan hän on päässyt käsittelemään STUKin säännöksiä ja dokumentteja, joten organisaatio ja sen tehtävät olivat tavallaan tuttuja jo ennen harjoittelun alkua.

”Tämä on hyvä jatkumo edelliseen. Olen nähnyt konkreettisen puolen, ja nyt pääsen näkemään toimistopuolen. STUKissa teen kirjallisuuskatsausta pienreaktoreista eli SMR:istä käyttäen tieteellisten julkaisujen viitetietokantoja”, Axel kertoo.

Kirjallisuuskatsauksen avulla hän pyrkii esimerkiksi selvittämään, millaisia turvallisuuteen liittyviä riskejä tai uhkia liittyy ydinvoimalaitosten etäkäyttöön ja useamman kuin yhden reaktorin käyttöön samasta valvomosta. Toisaalta tarkoituksena on myös selvittää, millaisia turvallisuuteen liittyviä hyötyjä edellä mainittuihin liittyy. 

”Toimisto on hyvin siisti, ja tietokoneet ovat hyviä. Tämä on ergonominen ympäristö. Kun aloitin, kaikki ottivat minut vastaan hyvin, tulivat keskustelemaan, olivat kiinnostuneita ja tarjosivat apua”, Axel toteaa.

Peppi ja käytännönharjoittelu lainvalmistelusta Kuva harjoittelija-Pepistä.           ​​​​​​​

​​​​​​​Turun yliopistossa oikeustieteit                       ​​​​​​​opiskeleva Peppi on harjoittelijana STUKin lakiasioita hoitavassa yksikössä. Opinnoissaan hän erikoistuu lainvalmisteluun. Viimeisen opiskeluvuoden aikana työn alla on myös gradu, joka käsittelee sitä, miten kuuleminen on toteutunut lainvalmistelussa koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana verrattuna normaalina aikana tehtyyn kuulemiseen.

STUKissa Peppi on päässyt lähelle omaa erikoisalaansa, sillä hän on juristien apuna SYTYKE-projektissa eli ydinenergialain kokonaisuudistuspaketin valmistelussa. Lisäksi Peppi avustaa juridisessa tuessa ja hoitaa kykyjensä mukaan muita juoksevia asioita.

”Ensivaikutelma STUKista on tosi positiivinen. Minut on otettu tosi hyvin vastaan, ja olen saanut kattavan perehdytyksen. Tämä on hyvinvoivan oloinen työyhteisö, ja itse työkin on mielenkiintoista ja monipuolisen oloista. Ei ole vain yhtä tiettyä hommaa, vaan täällä kuulee erilaisista asioista ja törmää eri alojen asiantuntijoihin”, Peppi summaa.

Oiva keskellä tietokantaprojektia

Hämeen ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikan biotalouden koulutusohjelmassa opiskeleva Oiva on harjoittelijana Luonnonsäteilyn valvonta -yksikössä. Oivan työtehtävät liittyvät erityisesti radonmittaustietojen siirtämiseen vanhasta RATIKKA-tietokannasta uudempaan RAMI-tietokantaan.

​​​​​​​”Mun tehtävä on siistiä tieto sellaiseen        ​​​​​​​muotoon, että se voidaan siirtää RAMiin. Kun harkka loppuu, homman pitäisi olla siinä kunnossa, että tiedot on siirretty. Siellä on hirveästi myös ylimääräistä tietoa, ja siitä kerätään meidän mielestä tärkeimmät”, Oiva kertoo. 

Harjoittelun työnkuvassa Oivaa kiehtoo erityisesti tietokantaprojektin ”pieni epävarmuus ja säätö”. Koska tietojen siirtäminen, täydentäminen ja karsiminen on suuri ja polveileva projekti, se tarjoaa mahdollisuuden pieneen testailuun ja laajaan uuden oppimiseen. 

Forssasta noin pari kertaa viikossa Vantaalle matkaava Oiva ihastui jo työhaastattelussa STUKin toimitiloihin. Pitkäkään työmatka ei haittaa, ja Oiva on tullut mukavasti juttuun kaikkien kanssa.

”Nykyinen STUKin pesti on sellainen, mistä on ammatillisesti paljon hyötyä jatkoa ajatellen. Olen valmis maksamaan sen hinnan, että kuljen Vantaalle Forssasta. Ei se ollut alun perinkään ongelma, se on järjestelykysymys”, hän toteaa.