Ulkoilman radioaktiiviset aineet

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Jos mittauksissa havaitaan keinotekoisia radioaktiivisia aineita, STUK aloittaa havainnon alkuperän selvittämisen.

Mittaukset ovat hyvin tarkkoja ja havaitut pitoisuudet voivat olla erittäin pieniä, ympäristövaikutuksiltaan merkityksettömiä. Tällaisten havaintojen alkuperää ei aina saada selville. Mahdollisia aiheuttajia on lukuisia ja aineet voivat olla peräisin hyvinkin kaukaa.

Jos havainnon epäillään olevan peräisin tapahtumasta, jolla voi olla merkitystä ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle, STUK aloittaa asian aktiivisen tiedottamisen.

Mittaustulosten paikkakuntakohtaisessa haussa on huomioitava, että pääkaupunkiseudun mittauspiste on muuttanut vuoden 2022 toukokuun alusta Helsingistä Vantaalle. Vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka mittaustuloksia voi hakea valitsemalla alla olevasta kaupunkiluettelosta Helsingin. Toukokuusta 2022 alkaen tulokset löytyvät Vantaan kohdalta.
Paikkakunta