STUKlaisia uratarinoita: Pia tarkastaa ydinvoimalaitosten riskianalyyseja

Pia, 32, tarkastaa ydinvoimalaitosten riskianalyyseja – tällaista on kansainvälisesti ainutlaatuinen työ turvallisuuden parissa.

Pia Humalajoki hyppäsi nuorena asiantuntijana ainutlaatuiselle uralle säteilyturvallisuuden parissa. Nyt hän kertoo, millainen STUK työnantajana on ja millaista on työskennellä alalla, jossa toteutuneiden riskien seuraukset olisivat pahimmillaan vakavat.

Pia Humalajoki STUKin toimistolla.
Pia Humalajoki tekee töitä Suomen ydinvoimalaitosten riskianalyysien parissa.

 

​​​​​​​Täsmällinen, innostunut tutkimaan asioiden taustoja ja ennen kaikkea tarkka. Tällainen Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastaja Pia Humalajoki, 32, kertoo aina olleensa.

Silti ydinvoima-ala saati valtiolla työskenteleminen eivät tuntuneet Humalajoelle pitkään edes vaihtoehdoilta. Mikä sai sähkötekniikan opiskelijan kiinnostumaan alasta ja erikoistumaan osaksi pientä asiantuntijoiden erityisjoukkoa?

Turvallisuus ja vastuu. Ja aivan eri mittakaavassa kuin monella muulla alalla.

"Jos miettii, että ydinvoimalassa tapahtuisi jotain, voisivat seuraukset olla pahimmillaan vakavat. Suomessa ydinvoimalaitosten turvallisuutta saatetaan pitää itsestäänselvyytenä, mutta todellisuudessa ydinvoiman turvallisen käytön taustalla on paljon laaja-alaista osaamista ja työtä. Tällä työllä voin vaikuttaa siihen turvallisuustasoon kunnianhimoisesti."

Pia Humalajoki tekee töitä Suomen ydinvoimalaitosten riskianalyysien parissa.
STUKissa vuodesta 2015 työskennellyt Pia Humalajoki kannustaa muitakin kuin energiatekniikan opiskelijoita hakemaan rohkeasti STUKiin esimerkiksi harjoitteluun. Säteily- ja ydinturvallisuuden valvontaan tarvitaan monialaista osaamista.
 
Pia Humalajoen kiinnostus alaa kohtaan heräsi opintojen loppuvaiheessa turvallisuustekniikan opintojen kautta.

"En ajatellut, että ydinvoima olisi se juttu, mutta sitten aloin nähdä työn vaikuttavuuden. Ydinvoima on yksi turvallisuuskriittiisimpiä aloja."

STUKille tehty diplomityö ydinvoimalaitosten vika-analyyseista poiki jatkoa. Nyt Humalajoki työskentelee tarkastajana tiimissä, jonka tehtäväkenttää ovat Suomen ydinvoimalaitokset sekä loppusijoituslaitos. Hänellä on ympärillään joukko muita tarkkoja asiantuntijoita:

"STUKlaiset ovat päämäärätietoisia ja järjestelmällisiä. Asioita ei jätetä puolitiehen ja toisten tekemää työtä arvostetaan."

Tarkoitus yhdistää työyhteisöä – lämmin vastaanotto uudelle osaajalle

Humalajoen erikoisalaa ovat riskianalyysit. Millaista oli tulla nuorena asiantuntijana kentälle, jonka parissa työskentelee Suomessa vain parisenkymmentä henkilöä?

"Vastaanotto sekä STUKin sisällä että koko alalla oli lämmin. Tällä alalla piirit ovat pienet ja asiantuntemuksen taso on korkealla."

Humalajoki ajattelee työn tarkoituksen näkyvän vahvasti työyhteisössä ja sen hengessä. Kaikki vetävät yhtä köyttä STUKin asiantuntemuksen ja säteily- ja ydinturvallisen Suomen puolesta.

Työkaverilta saa apua ja kokeneemmat kollegat jakavat osaamistaan eteenpäin nuoremmille tekijöille. "Ammattitaitoisempaa opastusta en olisi voinut työurani alkuun toivoa."

Suomalaista ydinturvallisuuden osaamista arvostetaan maailmalla

Pia Humalajoki kertoo ennakko-oletuksensa valtion virastossa työskentelystä karisseen nopeasti STUKissa aloittamisen jälkeen. Viranomaisvalvonnan lisäksi työhön kuuluu paljon tutkimus- ja kehitystyötä.

Maailmalla tapahtuneet onnettomuudet ovat vaikuttaneet paljon myös STUKin toimintaan, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti kansainvälisesti.

"Isoimmat ovat olleet Tšernobyl ja Fukushima, mutta STUKissa katsotaan tarkkaan myös sellaisia tapauksia, joissa seuraukset eivät ole olleet niin pahoja. Kaikenlaisista käyttökokemuksista ja läheltä piti -tilanteista opitaan.

Ydinturvallisuudelle on Suomessa tiukat vaatimukset ja suomalaista ydinturvallisuuden osaamista ja kokemusta arvostetaan myös maailmalla.

"Tällä alalla onnettomuuksien vaikutukset eivät noudata maiden rajoja, siksi on tärkeää, että vaikutamme ja osallistumme myös kansainvälisen säännöstön ja ohjeiden kehitystyöhön."

Työn monipuolisuutta lisää se, että valvottavat voimalat ovat hyvin erilaisissa vaiheissa niiden elinkaarta aina suunnittelusta ja käyttöönotosta vanhempiin laitoksiin. Ydinvoimalaitosten valvonnan lisäksi Humalajoen tiimi osallistuu parhaillaan rakennettavan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen valvontaan. Loppusijoituslaitos on tällä hetkellä ainut laatuaan koko maailmassa.

Jokaisen STUKlaisen työ on pieni osa tärkeää kokonaisuutta

Ydinvoima on aihe, joka herättää paljon keskustelua ja mielipiteitä, mutta STUKin rooli kokonaisuudessa on Humalajoelle selvä. Sen tehtävä riippumattomana valvojana on huolehtia kansalaisen edusta ja varmistaa, että tehdyt päätökset pohjautuvat luotettavaan tietoon.

Vastuu ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta on voimayhtiöllä, mutta tavoite on yhteinen.

Humalajoelle tekemisen ydin on, nyt ja aina, turvallisuus: "Tällä hetkellä olisi outoa kuvitella, että tekisin töitä sen eteen, että joku saa paljon rahaa", Humalajoki sanoo ja nauraa.

Meidän tarkoituksemme on suojella yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Kaikkien STUKlaisten työ tähtää siihen, että Suomi on säteilyturvallinen maa asua.

"Meidän tarkoituksemme on suojella yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Oma työni on pieni osa tätä kokonaisuutta, johon kaikki nämä osaset tarvitaan. Siksi työni merkitys on helppo nähdä. Se on yhteisen hyvän puolesta."

Artikkeli on julkaistu Duunitorilla
Teksti: Vilma Flinkman / Duunitori
Kuvat: Teemu Reunila / Duunitori