STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia ja työntekijöiden radonaltistumisia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja selvittää työpaikan radonpitoisuuden säteilylain 155 § mukaisesti ja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös kohdennetusti hankkeissa, joissa työpaikoille lähetetään selvityspyyntöjä.

STUK tekee kohdennettuja valvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suuria.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.

Jos työpaikalla on mitattu viitearvoa suurempia radonpitoisuuksia, STUK velvoittaa tekemään tarkentavia selvityksiä tai radonkorjauksia. Korjauksilla varmistetaan, että työntekijät eivät altistu liikaa sisäilman radonille.

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla vuosittain

2023

Kouvola - keskisuuret työpaikat   

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos yli 300 Bq/m3
2/2023
Ei päivitetty
452        
   
2022

Luumäki - Kotka 

(pl. postinumerot 48600, 48770, 48810)

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
1/2022
2/2023
806 516 (64%) 202 (25%) 88 (11%)  
 

Keskisuuret ja pienet vedentuottajat

1/2022
1/2023
7 11 (15%) 28 (38%) 34 (47%) 26 (76%)

Pienet vedentuottajat (Vesiosuuskunnat)

12/2022
1/2023
1300 1179 (91%) 121 (9%)    

 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)

Raportit
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2021

Suuret vedentuottajat

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

2/2023
Ei päivitetty

112 3 (3%) 30 (27%) 78 (70%) 66 (85%)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)


Raportit 
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2020

Tampere, Hämeenlinna, Porvoo, Kouvola ja Jyväskylä (suuret työpaikat)

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
11/2020
8/2021
430 64 (15%) 169 (39%) 197 (46%) -
 

Läpäisevä maaperä (koko Suomi)

2/2020
Päättynyt
1177 132 (11%) 689 (59%) 356 (30%) 13 (4%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista

Raportit
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, koko Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)
Työpaikkojen radonpitoisuudet hyvin ilmaa läpäisevällä maalla (2022) (Julkari.fi) 

2019

Lahti

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
1/2019
9/2022
1093 17 (2%) 520 (48%) 556 (51%) 97 (17%**)
 

Läpäisevä maaperä (Itä-Suomi)

2/2019
Päättynyt
164 8 (5%) 58 (35%) 98 (60%) 2 (2%**)

 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista

Raportit
Lahden radonvalvontahankkeen yhteenveto 2/2022 (pdf)
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, Itä-Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)

2018

Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

9/2018
9/2022

248 1 (0,4%) 118 (48%) 129 (52%) 36 (28%)
 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista


Raportti: Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkolä - radonvalvontahankkeen yhteenveto 2/2022 (pdf)

2017

Loviisa

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
11/2017
Päättynyt
733 0 580 (79%) 153 (21%) 46 (30%***) 
 

 Kotka; Ristikallio, Uusikylä

9/2017
2/2022
65 2 (3%) 32 (49%) 31 (48%) 5 (12%***)  

Taipalsaari

11/2017
Päättynyt
142 0 22 (15%) 22 (15%)   4 (18%**)

Vantaan Tuupakka

9/2017
Päättynyt
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)  

  *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti

 
Raportit
Loviisan ja Taipalsaaren työpaikkojen radonvalvonta 2017-2018 (pdf)
Kotkan radonvalvontahanke 2018 (pdf)
Tuupakan radonvalvontahanke 2018 (pdf)

2016

Koko Suomen koulut

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

9/2016
Päättynyt

1242 0 16 (1%) 1226 (99%) 150 (12%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti


Raportti: Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa (Julkari.fi)

2015
2014

Mittausvelvoitekuntien päiväkodit

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

11/2014
Päättynyt

945 0 312 (33%) 633 (37%) 49 (8%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista


Raportti: Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014 - 2015 (Julkari.fi)

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]