STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia ja työntekijöiden radonaltistumisia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja selvittää työpaikan radonpitoisuuden säteilylain 155 § mukaisesti ja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös kohdennetusti hankkeissa, joissa työpaikoille lähetetään selvityspyyntöjä.

STUK tekee kohdennettuja valvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suuria.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.

Jos työpaikalla on mitattu viitearvoa suurempia radonpitoisuuksia, STUK velvoittaa tekemään tarkentavia selvityksiä tai radonkorjauksia. Korjauksilla varmistetaan, että työntekijät eivät altistu liikaa sisäilman radonille.


Huom. Liittyen alla oleviin tietoihin: tehovalvontojen mittaustulokset analysoidaan pääsääntöisesti vasta, kun hanke on päättynyt, jolloin saadaan tieto myös siitä, kuinka monessa työpaikassa viitearvo ylittyi. 

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla vuosittain

2024

Helsingin alueen ravintolat

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos yli 300 Bq/m3
2/2024
Ei päivitetty
685      
 


Kaupallisen toimijan ilmoittamat mittauskohteet

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Mittaus-kohteiden määrä Selvitys-
pyyntöjen määrä
Kehotuksien määrä   Ei vastausta Valvonta päättynyt
1/2015 -22
Ei päivitetty
3152 64 24 3 27
2023

Kouvola - keskisuuret työpaikat   

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos yli 300 Bq/m3
2/2023
3/2024
436 178 (41%) 133 (31%) 125 (29%)  
   
2022

Luumäki - Kotka 

(pl. postinumerot 48600, 48770, 48810)

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
1/2022
2/2024
775 121 (16%) 406 (52%) 248 (32%)  
 

Keskisuuret ja pienet vedentuottajat

Vesihuolto-
yhtiöt 1.
1/2022
1/2024

7311 (15%)
4 (5%)28 (38%)
31 (42%)


34 (47%)
38 (52%)


26 (76%)
28 (74%)
Vesihuolto-
yhtiöt 2. 
10/2023
2/2024
102 42 (41%) 60 (59%) 10 (10%) 5 (50%)
Keskisuuret yhteensä 174 46 (26%) 91 (52%) 48 (27%) 33 (69%)

Pienet vedentuottajat (Vesiosuuskunnat)

12/2022
1/2023
2/2024

1300
865

1160 (89%)
604 (70%)

140 (12%)
79 (9%)

0

0

 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo) ja prosenttiosuus on laskettu mitatuista kohteista.

Raportit
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2024, väliraportti 4/2024 (pdf)
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2021

Suuret vedentuottajat

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

2/2023
2/2024

112
112
3 (3%)
1 (1%)
30 (27%)
30 (27%)
78 (70%)
81 (72%)
66 (85%)
66 (81%)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo) ja prosenttiosuus on laskettu mitatuista kohteista.


Raportit 
Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022, väliraportti 3/2023 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 2021 (pdf)
Sisäilman radonpitoisuudet vedenkäsittelylaitoksilla 12/2020 (pdf)

2020

Tampere, Hämeenlinna, Porvoo, Kouvola ja Jyväskylä (suuret työpaikat)

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
11/2020
2/2024
430 12 (3%) 211 (49%) 207 (48%) -
 

Läpäisevä maaperä (koko Suomi)

2/2020
Päättynyt
1177 132 (11%) 689 (59%) 356 (30%) 13 (4%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista

Raportit
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, koko Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)
Työpaikkojen radonpitoisuudet hyvin ilmaa läpäisevällä maalla (2022) (Julkari.fi) 

2019

Lahti

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
1/2019
9/2022
1093 17 (2%) 520 (48%) 556 (51%) 97 (17%**)
 

Läpäisevä maaperä (Itä-Suomi)

2/2019
Päättynyt
164 8 (5%) 58 (35%) 98 (60%) 2 (2%**)

 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista

Raportit
Lahden radonvalvontahankkeen yhteenveto 2/2022 (pdf)
Hyvin läpäisevällä maalla sijaitsevat työpaikat, Itä-Suomi, loppuraportti 8/2022 (pdf)

2018

Sosiaalihuollon toimintayksiköt

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvityspyynnöt Saadut selvitykset Radon-pitoisuus
saatu
Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

2018
Päättynyt 

 - Selvityspyyntöjen määrä 1243
- Mittaussuositukset 470
  (kotirauhan piirissä)
- Muut selvityspyynnöt 398
  (julkiset)
- Yhteensä 2111
862 (41%) 437 (21%) 60 (3%)**
 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista

RaporttiSosiaalihuollon toimintayksiköiden radonvalvontakampanja. Radonturvallisuuden edistäminen. STUK-B 278. Helsinki, 2021

Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

9/2018
Päättynyt 

226 0 96 (42%) 130 (58%) 37 (16%)**
 *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista


Raportti: Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkolä - radonvalvontahankkeen yhteenveto 6/2023 (pdf)

2017

Loviisa

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-
pitoisuus
mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3
11/2017
Päättynyt
733 0 580 (79%) 153 (21%) 46 (30%***) 
 

 Kotka; Ristikallio, Uusikylä

9/2017
Päättynyt
65 4 (6%) 28 (43%) 33 (51%) 7 (21%***)  

Taipalsaari

11/2017
Päättynyt
142 0 22 (15%) 22 (15%)   4 (18%**)

Vantaan Tuupakka

9/2017
Päättynyt
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)  

  *Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti

 
Raportit
Loviisan ja Taipalsaaren työpaikkojen radonvalvonta 2017-2018 (pdf)
Kotkan radonvalvontahanke 2018 (pdf)
Tuupakan radonvalvontahanke 2018 (pdf)

2016

Koko Suomen koulut

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

9/2016
Päättynyt

1242 0 16 (1%) 1226 (99%) 150 (12%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti


Raportti: Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa (Julkari.fi)

2015
2014

Mittausvelvoitekuntien päiväkodit

Valvonta-
hanke
- aloitettu
- päivitetty

Selvitys-
pyyntöjen määrä
Ei selvitystä tai mittaustulosta   Mittausta ei tarvittu   Radon-pitoisuus mitattu  Radon-pitoisuus mitattu,
tulos* yli 300 Bq/m3

11/2014
Päättynyt

945 0 312 (33%) 633 (37%) 49 (8%**)
*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista


Raportti: Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014 - 2015 (Julkari.fi)

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]