Säteilyturvallisuus

Toimintamme tavoitteena on säteilyturvallinen Suomi. Säteilyturvallisuus syntyy vastuunsa tuntevien ihmisten työn tuloksena. Toimimme hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja koko ympäröivän yhteiskunnan kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Ajankohtaista

Säteilyturvakeskuksen valvontaraportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2022” kertoo, että Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä ei ole radioaktiivisuutta, jolla olisi merkitystä ympäristön tai ihmisten säteilyaltistukselle.

Pohjoismainen säteilysuojeluseura, NSFS palkitsi Säteilyturvakeskuksen johtavan asiantuntijan Ritva Blyn Bo Lindell -palkinnolla. Palkinto myönnetään säteilysuojelun ansioista. NSFS jakoi ensimmäisen Bo Lindell -palkinnon vuonna 1996 ja Ritva Bly on yhdeksäs palkinnon saaja.