Säteily kauneudenhoidossa 

Moni esteettinen tai kosmetologinen laitehoito perustuu ihon tai kehon käsittelyyn säteilyllä. Säteilyä käytetään esimerkiksi tatuointien tai karvojen poistoon, ihomuutosten häivyttämiseen ja vartalon muotoiluun, kuten rasvan tai selluliitin poistoon.  

Kauneudenhoidossa kehoa voidaan käsitellä optisella säteilyllä, radiotaajuisella säteilyllä sekä ultraäänellä. Optisella säteilyllä tarkoitetaan näkyvän valon lisäksi laser-, ultravioletti- ja infrapunasäteilyä.  

Palveluntarjoajien ja asiakkaiden on hyvä olla tietoisia säteilyn käyttöön liittyvistä riskeistä. Säteilyä käyttäessä enemmän ei ole aina parempi, sillä liian voimakas säteily voi aiheuttaa monenlaista vauriota ja haittaa. Vauriot voivat olla esimerkiksi ihon palovammoja ja niiden seurauksena syntyviä arpeutumia. Myös ihon pigmentaatioon voi syntyä väliaikaisia tai pysyviä muutoksia. Väliaikaistenkin vaurioiden korjautuminen voi kestää jopa kuukausia, ja niiden korjaaminen saattaa vaatia lääketieteellistä hoitoa. Aina vaurion korjaaminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi huolimattoman laserin käytön seurauksena suojaamattomaan silmään osunut säde voi vaurioittaa verkkokalvoa, eikä silmää pystytä hoitamaan enää entiselleen.  

Toisin kuin joskus ajatellaan, kivun tunne ei ole merkki siitä, että hoito toimii. Usein kipuaistimus on ensimmäinen viesti siitä, että liikutaan riskirajalla tai jo sen väärällä puolen. Aina kipuaistimusta ei kuitenkaan synny. Osa hoidoista kohdistaa voimakkaimman säteilyn ihonalaisiin kudoksiin, joissa ei ole tuntoaistia. Tällöin mahdolliset vauriot ja niihin liittyvä kipu voivat ilmetä vasta hoitoa seuraavien päivien aikana. Joissain hoidoissa säteilyä voidaan kohdistaa iholle myös niin lyhytaikaisesti, ettei kipuun ehdi reagoimaan. Riskit kasvavat myös silloin, kun hoidon aikana kipuaistimusta pyritään estämään puuduttamalla tai jäähdyttämällä ihoa.  

 Ammattitaitoinen kosmetologi voi tehdä monet käsittelyt turvallisesti. Vaativammissa toimenpiteissä on kuitenkin syytä kääntyä lääketieteen ammattilaisten puoleen. Osa toimenpiteistä edellyttää niin voimakkaan säteilyn käyttöä, että niiden tekeminen on sallittua vain terveydenhuollossa. Vaativa toimenpide on esimerkiksi tatuoinninpoisto suuritehoisella laserlaitteella.  

 Hoidon esteitä eli vasta-aiheita tai kontraindikaatioita kysyttäessä asiakkaan tulee olla ehdottoman rehellinen, koska esimerkiksi erilaiset lääkkeet ja sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi ihon ja kehon kykyyn sietää säteilyä. Raskauden aikana kaikkien hoitojen ottamista tulee välttää, mikäli on epäilyksiä hoidon turvallisuudesta sikiölle.  

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyn käytön turvallisuutta kauneudenhoidossa. Hoitojen toimivuuteen, tehokkuuteen tai hoitotuloksiin STUK ei ota kantaa.  

Vahingon sattuessa  

Mikäli kosmeettisessa hoidossa syntyy vamma tai epäillään sellaisen syntyneen, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan vamman laatu ja mahdollisesti tarvittava lääketieteellinen jatkohoito.  

Kauneudenhoidoissa tapahtuneissa vahinkotapauksissa neuvoja antaa kuluttajaneuvonta, mikäli asiakkaan ja kauneudenhoitoyrityksen välillä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun vahingon korvaamisessa.  

 STUK toivoo, että mahdollisista vahingoista ja epäillyistä vaatimustenvastaisista palveluista ilmoitettaisiin myös osoitteeseen stuk (at) stuk.fi.  

Terveydenhuollossa tapahtuneet vahingot käsittelee Potilasvakuutuskeskus.

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]