Strålning vid skönhetsbehandling  

 Många estetiska eller kosmetiska behandlingar bygger på att huden eller kroppen behandlas med strålning. Strålning används till exempel för att ta bort tatueringar eller kroppsbehåring, för att bleka bort hudfel och för att omforma kroppen genom att ta bort fett eller celluliter.  

Inom skönhetsvård kan kroppen behandlas med optisk strålning, radiofrekvensstrålning och ultraljud. Optisk strålning omfattar synligt ljus samt laser, ultraviolett och infraröd strålning.  

Tjänsteleverantörer och kunder bör vara medvetna om de risker som är förknippade med användningen av strålning. Mer är inte alltid bättre i detta sammanhang, eftersom för mycket strålning kan orsaka alla typer av oavsiktliga skador. Skadorna kan omfatta brännskador och ärrbildning på huden. Det kan också förekomma tillfälliga eller permanenta förändringar i hudens pigmentering. Tillfälliga skador kan ta upp till flera månader att förbättras och kan kräva medicinsk hjälp för att läka helt och hållet. Det är inte alltid ens möjligt att reparera skadan. Till exempel kan oavsiktlig exponering av ett oskyddat öga för en stråle av kraftigt laserljus orsaka irreparabla skador på näthinnan.  

Tvärtemot vad man ibland tror är känslan av smärta inte ett tecken på att behandlingen fungerar. Ofta är känslan av smärta den första indikationen på att en vävnadsskada kan vara överhängande. Ibland uppstår dock inte nödvändigtvis känslan av smärta. Vissa behandlingar riktar den mest intensiva strålningen mot subkutana vävnader där det inte finns några nerver som kan känna smärta. I detta fall kan eventuella skador och tillhörande smärta bli synliga först dagarna efter behandlingen. Vissa behandlingar kan också exponera huden under så kort tid att det inte finns någon tid att reagera på smärtan. Riskerna ökar också om lokalbedövning eller kylning av huden används för att förhindra smärtupplevelsen under behandlingen.  

Många behandlingar kan utföras på ett säkert sätt av en skicklig kosmetolog. För mer komplicerade ingrepp bör dock sjukvårdspersonal konsulteras. Vissa förfaranden kräver användning av så intensiv strålning att de endast kan utföras på en vårdavdelning. Ett exempel på ett krävande förfarande är tatueringsborttagning med en högpresterande laser.  

När kunden tillfrågas om eventuella kontraindikationer måste han/hon vara öppen och svara sanningsenligt, eftersom olika mediciner och sjukdomar kan ha en betydande inverkan på hudens eller kroppens förmåga att tolerera exponering för strålning. Under graviditet bör all behandling undvikas om det finns tvivel om behandlingens säkerhet för fostret.  

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar säker användning av strålning inom skönhetsvård. STUK tar inte ställning till behandlingarnas effektivitet, ändamålsenlighet eller resultat.

I händelse av en olycka    

Om en skada inträffar eller misstänks ha inträffat under en kosmetisk behandling ska du kontakta din vårdgivare för att bedöma skadans art och om medicinsk behandling behövs.  

Vid skada till följd av en skönhetsbehandling ger konsumentrådgivningen råd om ingen tillfredsställande lösning kan hittas mellan kunden och tjänsteleverantören för att kompensera skadan.  

STUK vill gärna bli informerad om olyckor och misstänkta skönhetsvårdstjänster som inte uppfyller kraven. Anmälningar kan skickas via e-post till stuk (at) stuk.fi.  

Anmälningar om patientskador som gäller hälso- och sjukvård behandlas av Patientförsäkringscentralen.  

Kontakta oss:
[email protected]