Skydd inomhus minskar strålningsexponeringen

Man söker skydd inomhus för den tiden då molnet som innehåller radioaktiva ämnen passerar. Ventilationen ska stängas av och ventilationsöppningarna tätas i den mån det är möjligt. På så sätt undviker man inandning av utomhusluft som innehåller radioaktiva ämnen och minskar exponeringen för direkt strålning från molnet.

När det är nödvändigt att söka skydd inomhus måste bostaden göras så tät som möjligt. Dörrar, fönster och ventilationsöppningar stängs och alla springor tätas med till exempel plasthinna och tejp. Stäng av ventilationen. På så sätt kan du minska mängden radioaktiva partiklar och gaser som tränger sig in.

Tjocka väggar och tak dämpar strålningen, vilket betyder att du får det bästa skyddet i mitten av byggnaden eller i källarvåningen. Undvik vistelse i rum med stora fönster.

Att hålla sig inomhus är vanligtvis nödvändigt i några timmar eller högst ett dygn. Trots att bostäderna tätas kommer en liten mängd radioaktiva ämnen in i bostaden. När molnet som innehåller radioaktiva ämnen har passerat ska man vädra inomhus och rengöra noggrant.

Skydd inomhus vid strålrisksituation. Följ myndigheternas anvisningar.