Skugga i utomhusområden är ett effektivt skydd mot UV-strålning

Kolme nuorta liikkuvat vehreässä puistossa, puiden varjossa.

Att främja solskydd är en del av att främja medborgarnas välbefinnande och hälsa och samhället som helhet. Ett enkelt sätt att öka människors solskydd är att öka antalet skuggade områden i friluftsområden.

Skugga kan minska UV-strålningen med upp till hälften jämfört med solen. Ju mindre himmel som syns under skuggan, desto bättre är skuggan. Skugga kan skapas med träd, buskar, skärmtak och solsegel eller parasoll. Skuggor ger också skydd mot hettan under varma dagar. Det är också viktigt att ta hänsyn till reflektionen av UV-strålning från omgivande ytor för att säkerställa att skuggan ger maximalt skydd.

Läs mer om UV-strålning och UV-index: Vad är UV-strålning? (stuk.fi)

Där skugga behövs 

Det är viktigt att öka antalet skuggplatser på daghem, skolor, idrotts- och fritidsanläggningar och andra utomhusmiljöer som drivs av kommuner eller privata aktörer. Skugga är särskilt viktigt på gårdarna till daghem och utbildningsanstalter, där barn och ungdomar tillbringar mycket tid utomhus. Lekplatser, lokala idrottsanläggningar, idrottsplatser och stränder bör också ge skugga under dagens starkaste UV-strålar. Det är också värt att tänka på de utomhusområden som äldre människor föredrar, eftersom äldre människor också behöver skydd mot UV-strålning och värme.

Det rekommenderas att alla utomhusområden ska erbjuda skugga (skyddande vegetation eller inbyggd skugga som ett skärmtak eller inomhusutrymme). Skuggiga områden minskar de negativa effekterna av värme och möjliggör säker utomhusmotion och sport även under varma sommardagar.


Implementering av skydd

Att skapa skugga är en viktig faktor när man planerar och bygger nya utomhusområden, men det är också lätt att förbättra befintliga utomhusområden med lättare skuggstrukturer. Både naturlig och konstruerad skugga kan användas för att ge skugga. Tänk på solljusets riktning i planeringen.

  • Byggnader, skärmtak, paviljonger, segeldukar, markiser och parasoller skyddar mot UV-strålning, men även mot värme och andra väderfenomen. Ju mindre himmel som syns, dvs. ju större skuggans diameter är, desto bättre är skuggan.
  • Tyget i ett parasoll, en markis eller en paviljong ska vara tätt vävt. UPF-klassificeringen anger hur bra tyget skyddar mot UV-strålning.
  • Mindre reflekterande ytmaterial minskar reflektionen av UV-strålning. Till exempel reflekterar gräs mindre UV-strålning än asfalt eller sand.
  • Utnyttja träd och buskar som skydd. Vegetation på innergårdar har också visat sig ha andra hälsofördelar.

Även om det finns skugga på gården bör solskydd uppmuntras. Skugga skyddar inte mot all UV-strålning.

Läs mer om hur du skyddar dig.
 

Nordiskt ställningstagande 

År 2017 publicerade STUK tillsammans med andra nordiska strålsäkerhetsmyndigheter ett ställningstagande för att bidra till att säkerställa att barn har tillräckligt med skugga på lekplatser utomhus. I sitt ställningstagande uppmanar de nordiska myndigheterna kommuner, stadsplanerare och fritids- och idrottsföreningar att ta hänsyn till behovet av skugga när de planerar och bygger utomhusplatser för barn.

Nordiskt positionspapper: Outdoor environments for children must offer sun protected areas (på engelska)