Information om kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk som är konstruerat för att producera elektricitet, där värme genereras genom klyvningsreaktionen av uranatomer i reaktorn istället för genom förbränning av konventionellt bränsle. Värmen från fissionskedjereaktionen leds via en kylcykel till turbiner, som omvandlar värmeenergin till rörelseenergi och sedan till elektricitet via en generator.

Reaktorer kan delas in i kraftreaktorer, forskningsreaktorer och isotopframställningsreaktorer beroende på deras syfte. Syftet med kraftreaktorer är att producera energi. Det finns flera olika typer av reaktorer i världen, men de vanligaste är tryckvattenreaktorn och kokvattenreaktorn.

Små kärnkraftverk utvecklas för närvarande vid sidan av de befintliga stora kärnkraftverken.