Instruktioner för medborgarna

Om en situation kräver att man snabbt tar skydd varnas människor med befolkningslarmens allmänna farosignal som är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal. Dessutom varnas allmänheten med hjälp av ett varningsmeddelande bland annat i radio, TV och 112 Suomi-appen i smarttelefoner. Om man hör den allmänna farosignalen ska man söka skydd inomhus och följa de anvisningar som ges i varningsmeddelandena.

​​​​​​​

Gör så här i en nödsituation med strålrisk

 • Gå inomhus om du hör den allmänna farosignalen eller blir på annat sätt uppmanad att söka skydd inomhus.
 • Flytta husdjuren inomhus. Även produktionsdjur flyttas inomhus, och deras mat och dricksvatten måste skyddas ordentligt.
 • Stäng av ventilationen. Stäng dörrar, fönster och ventilationsöppningar noggrant och tejpa för dem. Stäng även andra genomföringar som påverkar ventilationen, som spjället i öppna spisen, spisfläkten och brevluckan.
 • Håll dig i mitten av byggnaden eller i källaren, som ger det bästa skyddet. Undvik rum med stora fönster.
 • Följ myndigheternas anvisningar via radio, tv och internet. Se till att den information du sprider vidare kommer från pålitliga källor. Följ i synnerhet informationen från räddningsverket i ditt område. Räddningsverket fattar beslut om nödvändiga skyddsåtgärder.
 • Undvik att använda telefonen, för att undvika att överbelasta linjerna. På så sätt tryggas de viktiga myndighetskontakterna.
 • Ta jodtabletter endast på myndigheternas uppmaning och följ doseringsanvisningarna. Om du inte har några jodtabletter ska du inte gå ut för att skaffa sådana.
 • Skydda livsmedel i täta kärl eller plastpåsar som kan förslutas. Livsmedel i kylskåp, frys och förslutna förpackningar och vatten från vattenledningsnätet är trygga att använda.
  Ta bort mattor, gardiner och andra textilier och lägg dem exempelvis i en skrubb. Skydda saker och möbler som är svåra att rengöra exempelvis med lakan. På så sätt kan du minska rengöringsbehovet senare.
 • Om du måste gå ut, klä dig i täta kläder som täcker huden, till exempel regnkläder, gummistövlar, gummihandskar och skyddsglasögon. Använd andningsskydd eller håll en handduk eller hushållspapper framför munnen och näsan. När du kommer in ska du klä av dig kläderna i farstun, rengöra dem exempelvis genom att skölja dem och tvätta dig noggrant.
 • Lämna inte området utan uppmaning från myndigheterna så att du inte utsätts för fara på vägen.

Gör så här när det inte längre finns några radioaktiva ämnen i utomhusluften

 • Följ myndigheternas anvisningar om vilka rengöringsåtgärder som krävs och om begränsningar i användningen av livsmedel efter nödsituationen med strålrisk.
 • Ventilera väl inomhus och torka av ytorna.

Strålningsexponeringen kan minskas på egen hand

Människorna i det kontaminerade området kan minska sin exponering på egen hand både hemma och på arbetsplatsen. Man bör också särskilt fokusera på daghem, skolor och andra lokaler där barn och unga vistas. Myndigheterna ger information om i vilka områden åtgärder krävs.

 • Enkel vädring och städning av inomhuslokaler, såsom dammsugning, torkning och tvätt, minskar stråldosen betydligt. Om man inte rengör de kontaminerade ytorna kan de radioaktiva ämnena komma in i kroppen. Under rengöringen använder man skyddsutrustning vid behov, och vid dammiga arbeten används andningsskydd. Rengöringen måste upprepas, eftersom radioaktiva ämnen kommer in i lokalerna på nytt med människor och husdjur som går in och ut.
 • Genom att tvätta sig minskar man de radioaktiva ämnena på huden och i håret och förhindrar att de kommer in i kroppen. Det är särskilt viktigt att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Genom att lämna ytterkläder och skor i farstun när man går in samt tvätta sig och byta kläder minskar man exponeringen och förhindrar att inomhuslokalerna kontamineras på nytt. Även husdjur bör i den mån det är möjligt rengöras efter att de varit ute, eftersom radioaktiva ämnen kommer in via deras päls och tassar.
 • Luftfiltren byts ut eller rengörs så snabbt som möjligt efter att molnet passerat i lokaler som har självdragsventilation eller där ventilationen varit igång medan molnet passerat. På så sätt förhindrar man att radioaktiva ämnen som fastnat i filtren lossnar och kommer in i lokalerna.
 • Sanering av gårdar och ytor utomhus minskar exponeringen från livsmiljön. I arbetet används skyddsutrustning och andningsskydd.
 • Begräsning av hanteringen eller användningen av naturprodukter och egenproducerade livsmedel minskar exponeringen från livsmedel.
 • Man bör rengöra egna fordon, verktyg och andra föremål som varit utomhus. Rengöringen kan behöva upprepas om föremålen används inom det kontaminerade området.

Rengöring av hemmet från radioaktiva ämnen

Vädring och rengöring av inomhuslokaler inleds så snabbt som möjligt efter att det radioaktiva molnet försvunnit från området. Vädring och rengöring är viktigt, eftersom radioaktiva ämnen sipprar in i byggnader när molnet passerar. Om man inte rengör de kontaminerade ytorna kan de radioaktiva ämnena komma in i kroppen.

Enkel städning såsom våttorkning, rengöring av ytor och dammsugning minskar stråldosen betydligt. Arbetsmetoder som orsakar damm bör undvikas. Först sanerar man de inomhuslokaler där människor tillbringar mycket tid, såsom bostäder, daghem, skolor och sjukhus, eller där många människor vistas, såsom arbetsplatser och köpcentrum. Rengöringen måste upprepas regelbundet, eftersom radioaktiva ämnen kommer in i lokalerna på nytt med människor som går in och ut.

I lokaler där ventilationen varit igång medan molnet passerat måste luftfiltren bytas eller rengöras så snabbt som möjligt. På så sätt förhindrar man att radioaktiva ämnen som fastnat i filtren lossnar och kommer in i lokalerna.

 • Rengör ytorna, textilierna och de föremål som ligger framme på golvet eller på hyllor. Byt ut eller tvätta luftfiltren.
 • Upprepa städningen oftare än vanligt.
 • Släng de trasor och den dammsugarpåse som du använt för rengöring.
 • Livsmedlen i kylskåpet och i slutna förpackningar är säkra att användas. Släng resten i soptunnan.