Ekonomi

År 2022 använde STUK 40,2 miljoner euro till sin verksamhet. Av dessa finansieringar kom cirka 42 procent (16,9 miljoner) från skattebetalarna via statens budget. Nästan hälften av finansiering (20,7 miljoner) bestod av övervakningsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (19,9 miljoner) av övervakningsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten från strålningsövervakning.


De flesta ekonomiska siffrorna finns i verksamhetsberättelsen för år 2022 (pdf) (på finska).