Radonsanering

Med radonsanering kan man enkelt minska radonhalten i inomhusluften. De mest effektiva metoderna för att avlägsna radon är radonsug och radonbrunn. Innan saneringen inleds är det viktigt att kontrollera att ventilationen fungerar tillräckligt bra eftersom dåligt fungerande ventilation ökar radonhalten. Radonhalten kan också minskas med tätningar, men de kan vara mycket utmanande, särskilt i trähus. 

Närmare information om radonsanering finns i guiden Radonsanering av bostäder (Julkari.fi, endast på finska). Guiden lämpar sig för planering av radonsanering i alla byggnader. Det lönar sig att fråga om närmare anvisningar från kommunens byggnadstillsyn och byggnadsexperter.

Välj svenska undertexter för videon genom att klicka på hjulikonen.

Det lönar sig att fatta beslutet om radonsanering på grundval av en tillförlitlig, minst två månader lång radonmätning. Kortare radonmätningar påverkas bl.a. av stokastiska variationer i radonhalten på grund av variationer i vädret.

Det lönar sig att höra efter om radonsaneringar med VVS-affärer och företag som utför radonsaneringar. En lista över dessa finns på STUK:s webbplats (på finska).  

Avslutningsvis kontrollerar man att saneringen lyckades genom att utföra en ny radonmätning som är minst två månader lång och utförs under mätperioden, dvs. mellan september och maj.

Metoder för radonsanering

Radonsanering i andra byggnader

Har du frågor om radonsanering?

I frågor som gäller radonsanering av bostäder ska du i första hand kontakta saneringsföretagen, kommunens byggnadskontroll eller hälsoskyddsmyndigheten.

I frågor som gäller radonsanering av arbetsplatser ska du i första hand kontakta saneringsföretagen.

Material för radonsaneringsutbildningar

Är radonsanering aktuellt hemma hos dig?

STUK har ordnat ett webbinarium där överinspektör Olli Holmgren från STUK berättade om radon och radonsaneringar. (Videorna och materialet finns endast på finska.)

STUK har också ordnat radonsaneringsutbildning för myndigheter och företag inom branschen. 

Publikationer

Kontakta oss:
[email protected]