Omsorg för finländarnas trygghet

Finland har på många sätt förberett sig för strålrisker trots att sannolikheten för en allvarlig nödsituation med strålrisk är liten. Strålningsläget övervakas kontinuerligt i hela landet, och även mindre förändringar anmäls omedelbart.

Information om en strålrisk som hotar Finland kan fås innan skyddsåtgärder behövs eftersom det finns internationella överenskommelser om snabb anmälan vid strålnings- och kärnolyckor. Information om incidenter i Finland tas emot redan när de första störningarna uppkommer.

Allmänheten meddelas utan dröjsmål om en nödsituation med strålrisk och om anvisningar genom varningsmeddelanden och myndigheternas egna kommunikationskanaler.

Strålsäkerhetscentralen tar emot anmälningar och larm som gäller strålning och kärnsäkerhet dygnet runt. Vid behov startar verksamheten inom 15 minuter i den omfattning som situationen kräver. Myndigheternas verksamhet i nödsituationer med strålrisk är planerad på förhand och verksamheten övas regelbundet.