Rapportering om kärnsäkerhet

Inspektioner vid Olkiluoto kärnkraftverk

STUK utför inspektioner för att övervaka driften och användningen av Olkiluoto kärnkraftverk. Programmet för driftinspektioner omfattar säkerhetsledningen, de viktigaste driftprocesserna, förfarandena och systemens tekniska godtagbarhet.  

STUK gör upp en plan för inspektionen, av vilken framgår föremålet för inspektionen och eventuella förberedande åtgärder som krävs av tillståndshavaren. Resultatet av inspektionen och de krav som följer av den presenteras i inspektionsrapporten.

Driftsinspektionsprogram

Nedan följer sammandrag av de inspektioner som STUK utför 2024 i enlighet med driftsinspektionsprogrammet för kärnkraftverket i Olkiluoto. 

Driftsinspektionsprogram Inspektion avslutad
Avfallets slutförvaringsutrymmen  
Kemi 6.–7.2.2024, 9.2.2024
Maskinteknik  
Drift (OL3)  
Anläggningens underhåll  
Organisationens verksamhet   
Användning av PRA  
Konstruktioner och byggnader  
Elektroteknik  
Strålskydd 13.–14.2.2024
Ledning av projekt för uppgradering av kraft     9.–10.4.2024
Effektregleringens inverkan på säker drift av anläggningar  
Skyddsarrangemang 19.–21.3., 25.3.2024
Säkerhetsplanering  
Säkerhetsfunktioner (OL1/OL2)  
Säkerhetsfunktioner (OL3)  
Beredskapsarrangemang  
Årsrevision (OL1/OL2)  
Årsrevision (OL3)  
Förberedelser för årsrevision (OL3) 9.–11.1.2024
Övervakning av kärnmaterial  

Från tertialrapporter till kontinuerlig rapportering

STUK har övergått från tertialrapporter till kontinuerlig rapportering av programmet för operativa inspektioner. Sammanfattningar av rapporterna om de operativa inspektionerna för 2023 finns i STUK:s årsrapport om myndighetstillsynen av användningen av kärnenergi.