Kärnsäkerhet

STUK övervakar kärnsäkerheten i Finland. Tillståndshavaren ansvarar för säkerheten vid användning av kärnenergi, men STUK ställer säkerhetskraven och övervakar att de efterlevs. STUK:s tillsyn omfattar kärntekniska anläggningar, kärnmaterial och kärnavfall.