Kalibrering, testning och bestrålningar av strålningsmätare

Strålsäkerhetslag (859/2018) definierar att strålningsmätningar ska utföras med en metod som är lämplig för ändamålet och som har visat sig vara tillförlitlig. Mätresultaten ska vara metrologiskt spårbara i det internationella systemet för mätenheter. Strålningsmätare eller mätuppställningar som används vid mätning ska vara ändamålsenligt kalibrerade.

STUK tillhandahåller kalibrerings- och testningstjänster för dos- och aktivitetsstorheter avseende joniserande strålning. Syftet med kalibreringen är att strålningsmätningarna i Finland ska vara  tillförlitliga och internationellt jämförbara. För detta ändamål upprätthåller STUK nödvändiga mätnormaler.

Tjänster som erbjuds

Den mätmetod som används beror på mätaren och dess användningsändamål. Nedan presenteras de vanligaste mätarspecifika tjänsterna. Tjänstens innehåll kan modifieras enligt användningsbehov och strålningskvalitet. För tjänsterna ges ett intyg som överensstämmer med standarden EN ISO/IEC 17025:2017.

Vid kalibrering jämförs mätaravläsningen med ett referensvärde och mätaren förses med kalibreringskoefficient, som anges i kalibreringsintyget. Mätarställningen multipliceras med kalibreringskoefficient för att ge det faktiska mätresultatet. Observera att vi i princip inte justerar mätarna.

För de mätare som används i räddningsverksamhet eller civilssydd är granskning tillräcklig.

Laboratoriet kan också bestråla komponenter av olika slag till önskad dos med olika strålningskvaliteter.

Mätningar och tester kan även utföras på platser där strålning används.

Priserna på tjänsterna framgår av STUKs Tjänsteprislista.

Beställning och leverans av tjänster

Dosimetrilaboratoriets tjänster beställs via fritt formulerad e-post. Beställningen ska innehålla följande information:

  • den tjänst som ska beställas (kalibrering/testning/bestrålning, strålningskvalitet, storhet eller kortfattad förklaring av den strålning eller utrustning som ska mätas med mätaren)
  • kundens kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter
  • mätarens leverans- och returmetod (levereras och hämtas, skickas med post/kurir)
  • annan relevant information om mätaren

Du kan använda den här e-postmallen för beställningen:
BESTÄLL KALIBRERING
E-post: [email protected]

Observera att vi i princip inte justerar mätarna.

Mätarens typ och serienummer ska kunna identifieras och mätaren bör vara i funktionsdugligt skick i enlighet med bruksanvisningen.

Leveranstiden för kalibrerings-, gransknings-, testnings och bestrålningstjänsterna är vanligtvis från cirka en vecka till en månad. Ett intyg eller en rapport utfärdas för tjänsterna (pdf). Dessutom fästs ett klistermärke på den kalibrerade mätaren med information om kalibreringsdatum och kalibreringsintygets nummer.

För tjänsterna debiteras en avgift enligt STUKs gällande prislista.

Mätarnas leveransadress:
Strålsäkerhetscentralen
Dosimetrilaboratorium
Ånäsgränden 1
01370 Vanda