Mätnormalverksamhet

Strålsäkerhetscentralens uppgift är att upprätthålla nationella mätnormaler som möjliggör tillförlitlighet i strålningsmätningar.

Mätnormaler är till exempel exakta mätanordningar (jonisationskammare), mätmetoder eller strålkällor som används vid kalibrering av andra mätanordningar. Nationell mätnormalverksamhet utgör grunden för tillförlitliga och internationellt jämförbara strålningsmätningar som utförs i Finland i samband med myndighetstillsyn. STUK erbjuder även kalibrerings- och bestrålningstjänster till användare och tillverkare av strålningsmätare.

STUKs roll som nationellt mätnormallaboratorium innebär expertis inom strålningsmetrologi (metrologi = mätvetenskap). STUK upprätthåller och utvecklar det nationella mätnormalsystemet för egen andel, samt ansvarar för upprätthållandet av SI-systemet för strålningsstorheter.

STUK är medlem i det Europeiska nätverket för nationella metrologiinstitut (EURAMET). STUK är medlem i dosimetrigruppen inom den rådgivande kommittén för joniserande strålning (CCRI), som tillhör den internationella kommittén för vikt och mått (CIPM), samt i det Europeiska nätverket för strålskydd (EMN for radiation protection).

STUK är även medlem i nätverket av mätnormallaboratorier för joniserande strålning, som upprätthålls av det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Världshälsoorganisationen (WHO). STUK deltar årligen i de jämförande mätningar som nätverken anordnar.

STUKs ställning som nationellt mätnormallaboratorium grundar sig på lagstiftning som berör STUK. Den nationella metrologiverksamheten i Finland upprätthålls av Mätteknikcentralen (VTT MIKES).