Strålning i vardagen

I den vardagliga miljön drabbas finländarna mest hälsoskador av naturlig strålning – radon på arbetsplatser, hemma och i fritidslägenheter och av UV-strålning som måste skyddas från med kläder, skugga och kräm.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen samlar in information om hur strålningslagstiftningen som trädde i kraft för mer än fem år sedan fungerar.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en sammanfattning av sin verksamhet för år 2023. I sammanfattningen, som nu för andra gången finns på nätet, sammanställs höjdpunkter och fallstudier av STUK:s verksamhet och prestationer under det gångna året.