Karriärberättelser från STUK: Elina arbetar som lokal inspektör vid Olkiluoto kärnkraftverk

Jag heter Elina och jag arbetar som STUKs lokala inspektör vid Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne. Till min utbildning är jag diplomingenjör inom materialteknik från Tammerfors tekniska universitet. Jag inledde mitt arbete hos STUK som diplomarbetare år 2013. Ämnet för mitt diplomarbete var tillförlitligheten hos icke-destruktiva periodiska kontroller av tryckbärande anordningar. 

I början av min karriär arbetade jag vid STUKs huvudkontor i Helsingfors, där jag ansvarade för icke-destruktiva periodiska kontroller av tryckbärande anordningar och deras kvalificering. Dessutom utförde jag konstruktionsinspektioner av mekaniska anordningar under årsrevisioner samt i Olkiluoto 3-byggprojektet på anläggningsplatsen och vid produktionsfabrikerna. Under konstruktionsinspektionerna blev jag mycket intresserad av kraftverksmiljön, och när uppdraget som lokal inspektör i Olkiluoto ledigförklarades år 2016 ansökte jag om arbetet och flyttade till Raumo. Jag var samtidigt nöjd med chansen att flytta från Helsingfors eftersom jag kommer från en liten ort som heter Multia, där mina föräldrar har en lantgård.

I början genomfördes det många driftsättningsinspektioner vid Olkiluoto 3, så min tid gick huvudsakligen åt till att kontrollera att systemen hade installerats enligt byggplanerna och var färdiga för provdrift. De följande åren innehöll övervakning av driftsättningen och testerna, inspektioner av ändringar och slutligen bedömning under driftsättningsinspektioner av att systemen var färdiga för drifttillståndet. Under byggandet hade jag konkret tillgång till varje plats på anläggningen, bland annat platser där människor inte får vara under driften, till exempel när jag kontrollerade insidan av reaktorns tryckkärl.

För närvarande ansvarar jag för kontroll och daglig driftövervakning av de mekaniska anordningarna i Olkiluoto 3. Mitt arbete är självständigt och utmanande, och jag får se anläggningens och organisationernas verksamhet på nära håll och i stor utsträckning. Jag får sätta mig in i saker så mycket jag vill, enligt min entusiasm och mitt intresse. Ofta ger huvudkontoret den lokala inspektören olika saker att reda ut och då intervjuar jag människor eller letar efter dokumentation. 

Hos STUK har jag också kunnat delta i olika internationella projekt. Jag har bland annat utbildat en myndighet i Bangladesh och harmoniserat europeiska inspektionsfunktioner i Belgien. Detta är ett drömjobb och jag njuter av varje dag. I mitt liv ingår också min partner och mina barn i 3 och 6 års ålder. På fritiden spelar jag cello med olika sammansättningar, bland annat i Raumos kammarorkester och stråkkvartetten.