Vad är UV-strålning? 

Ultraviolett strålning (UV-strålning) från solen är den viktigaste källan till UV-strålning i livsmiljön. Exponering för höga nivåer av UV-strålning och brännande av huden ökar risken för hudcancer. UV-strålning kan också skada ögonen.

UV-strålning är en elektromagnetisk vågrörelse. UV-strålning har en våglängd mellan 100 och 400 nm (nm = nanometer). UV-strålning delas vidare in i UVA, UVB och UVC beroende på våglängd. 95 % av den UV-strålning från solen som når jorden är UVA-strålning och ungefär 5 % är UVB-strålning. UVC-strålningen filtreras helt av atmosfären. 

UVA tränger in i hudens djupare skikt och gör pigmentet som finns i huden brun, och orsakar för tidig åldrande av huden. UVA-strålning bidrar till utvecklingen av hudcancer. 

UVB-strålning bränner huden. Den sjunker in i hudens ytskikt och gör att huden blir tjockare och brunare. Förtjockningen av hudskiktet skyddar vävnaderna från UV-strålningens skadliga effekter, tillsammans med solbränna, dvs. en ökning av pigmentet. Exponering för stora mängden av UV-strålning och brännande av huden ökar dock risken för hudcancer. 

UVC-strålning filtreras helt bort i atmosfärens övre skikt. UVC-strålning är mycket brännande och används till exempel i speciallampor vars avsikt är att döda bakterier. Läs mer om UV-desinfektion.

UV-indexet beskriver UV-strålningens styrka  

UV-strålningen är intensivare ju högre upp solen lyser. UV-indexet beskriver den UV-strålningens styrka. Ju högre UV-index, desto kortare tid kan hud stå emot solen utan att brännas. Behovet att skydda sig börjar när UV-indexet är minst 3. På sydkusten är UV-indexet 3 vid middagstid från april till september. Under midsommar kan UV-indexet stiga till tre eller mer mellan kl. 10.00 och 17.00. Det största UV-indexvärdet i Finland ligger mellan 6 och 7 och detta kan uppnås på sydkusten under högsommaren mitt på dagen. I Medelhavsländerna är UV-indexet 8–10 på sommaren. Vid ekvatorn eller i bergstrakter kan UV-indexet överskrida 12. 

 

 

UV-strålningen är svag när UV-indexet är 0-2. Solskydd behövs vanligtvis inte, men om du vistas utomhus under mycket långa perioder kan det vara nödvändigt att skydda dig. 

UV-strålningen är måttlig med ett UV-index på 3-5 och stark med ett UV-index på 6-8. Skydd är nödvändigt. Ta skydd i skuggan vid middagstid, bär en skjorta, använd en solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF), en hatt och solglasögon. 

UV-strålningen är mycket stark när UV-indexet ligger mellan 8 och 10 och extremt stark när UV-indexet ligger över 11. Undvik därför att vistas utomhus vid middagstid och sök skugga när du är utomhus. En skjorta, solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF), solglasögon och en hatt är viktigt. 

Obs! Rekommendationerna gäller för den dagliga maximala nivån av UV-index när himlen är molnfri.

Varning: UV-exponering på snön, på sjön och vid stranden (ljusa sandområden) kan vara högre än det förutsagda maximala UV-index för denna dagen. Det beror på att UV-strålning reflekteras från ljusa eller reflekterande ytor. Särskild uppmärksamhet bör därför ägnas åt tillräckligt med solskydd i sådana situationer. 

På Meteorologiska Institutets webbplats finns en prognos för UV-indexet over hela världen för den innevarande dagen samt de två följande dagarna.  Förutom prognoser anger tjänsten även de UV-indexvärden som mätts på observationsstationerna i Finland: Helsingfors, Utö, Jockis, Jyväskylä, Kuopio, Sotkamo och Sodankylä. 

Du kan också kontrollera prognosen för UV-indexet i olika delar av världen i Meteorologiska institutets app Väder. Läs mer om UV-index och kolla prognosen för UV-index.

Kontakta oss:
[email protected]