Rapportering om kärnsäkerhet

Inspektioner vid Lovisa kärnkraftverk

STUK utför inspektioner för att övervaka driften och användningen av Lovisa kärnkraftverk. Programmet för driftinspektioner omfattar säkerhetsledningen, de viktigaste driftprocesserna, förfarandena och systemens tekniska godtagbarhet.  

STUK gör upp en plan för inspektionen, av vilken framgår föremålet för inspektionen och eventuella förberedande åtgärder som krävs av tillståndshavaren. Resultatet av inspektionen och de krav som följer av den presenteras i inspektionsrapporten.

Driftsinspektionsprogram

Nedan följer sammandrag av de inspektioner som STUK utför 2024 i enlighet med driftsinspektionsprogrammet för kärnkraftverket i Lovisa.

Driftsinspektionsprogram Inspektion avslutad
Maskinteknik  
Mellanlager för använt kärnbränsle  
Drifterfarenhetsverksamhet  
Anläggningens underhåll  
Organisationens verksamhet  
Strategisk hantering av kompetens  
Brandskydd  
Säteilysuojelu  
Effekter av effektreglering på säker drift av anläggningen  
Skyddsarrangemang - fysiskt skydd  
Skyddsarrangemang - informationssäkerhet  
Säkerhetsplanering  
Säkerhetsfunktioner  
Avfall från kraftverket  
Årsrevision

 

Från tertialrapporter till kontinuerlig rapportering

STUK har övergått från tertialrapporter till kontinuerlig rapportering av programmet för operativa inspektioner. Sammanfattningar av rapporterna om de operativa inspektionerna för 2023 finns i STUK:s årsrapport om myndighetstillsynen av användningen av kärnenergi.