Strålsäkerhet

Målet för vår verksamhet är ett strålsäkert Finland. Strålsäkerhet skapas som ett resultat av arbetet av människor som vet sitt ansvar. Vi arbetar i gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och hela det omgivande samhället, både i Finland och internationellt.

Innehållspublicerare

I Finlands natur finns fortfarande radioaktiva ämnen från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Strålsäkerhetscentralens årsrapport Strålningsövervakning av miljön i Finland berättar vilka radioaktiva ämnen som ursprungligen inte hörde till naturen hittades förra året, var de hittades och hur mycket av dem som finns i miljön.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) undersökte i sitt övervakningsprojekt intensiteten av UV-strålning från sex apparater som används för att fästa ögonfransförlängningar. Apparaterna används inom skönhetsvården för att härda ögonfransförlängningarnas lim med hjälp av UV-strålning och har ökat i popularitet under de sen...