Strålsäkerhet

Målet för vår verksamhet är ett strålsäkert Finland. Strålsäkerhet skapas som ett resultat av arbetet av människor som vet sitt ansvar. Vi arbetar i gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och hela det omgivande samhället, både i Finland och internationellt.

Innehållspublicerare

Diplomingenjör Tomi Routamo (54) har utsetts till biträdande direktör för övervakning av nya kärnkraftverk vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) från och med den 1 juni.

Det finns väl inget bättre än god mat! I synnerhet när vi kan lita på att den aptitliga måltiden framför oss och alla dess råvaror är säkra, att vi vet deras ursprung och kan lita på kvaliteten. Det finns en hel del information att få om matens beståndsdelar och mängd om man synar förpackningspåskrifterna. Varifrån kommer all denna informa...