Strålsäkerhet

Målet för vår verksamhet är ett strålsäkert Finland. Strålsäkerhet skapas som ett resultat av arbetet av människor som vet sitt ansvar. Vi arbetar i gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och hela det omgivande samhället, både i Finland och internationellt.

Innehållspublicerare

Strålsäkerhetscentralen kommer att utrusta en strålmätningsbil för Ukrainas strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Ett mobilt laboratorium hjälper myndigheter att hitta radioaktiva ämnen och föremål i miljön. Projektet, som finansieras av utrikesministeriet och nordiska partner, är en del av ett bredare samarbete med Ukraina inom strålsäkerhet.

De senaste veckorna har det i nyheterna rapporterats att Ryssland drar sig tillbaka från kärnvapenprovstoppsavtalet. Åtminstone i amerikanska medier har det även förekommit rubriker om ett amerikanskt kärnvapenprov. Den första nyheten är nästan riktig...