Strålsäkerhet

Målet för vår verksamhet är ett strålsäkert Finland. Strålsäkerhet skapas som ett resultat av arbetet av människor som vet sitt ansvar. Vi arbetar i gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och hela det omgivande samhället, både i Finland och internationellt.

Innehållspublicerare

Strålsäkerhetscentralens mätningar av radioaktivitet hos människor i Rovaniemi är en del av det program för mätning av radioaktivitet hos befolkningen som inleddes redan på 1960-talet.

Radonmätning rekommenderas för alla lägenheter i radhus och lägenheter på första våningen i flervåningshus. Om husbolaget har vistelseutrymmen på bottenvåningen eller i källaren och en del av de boende tillbringar mycket tid i dem är det också värt att utföra mätningar där.