Europas strålningsläge

Europeiska kommissionen gemensamma forskningscenter (YTK) (The Joint Research Centre, JRC) upprätthåller systemet EURDEP. EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) är det europeiska systemet för informationsutbyte om radioaktivitetsmätningar. 38 europeiska länder tillhandahåller uppgifter om strålningsmätning till systemet, och resultaten baseras på data från cirka 5 000 mätstationer.

Avancerad kartan (”Advanced Map") visar de genomsnittliga och maximala doserna under de senaste 35 dagarna.  Denna vy erbjuder fler alternativ för filtrering och analys av data. På grund av den stora mängden data som visas är denna karta inte lämplig för telefonens webbläsare. Läs mer om EURDEP-systemets datakällor

Enheten för doshastighet i kartan över Europas strålningsläge är nanosievert per timme (nSv/h), vilket är tusen gånger högre jämfört med STUKs applikation Strålningsläget idag, där enheten är mikrosievert per timme (µSv/h). Bakgrundsstrålningen i Finland varierar normalt mellan 0,05–0,30 mikrosievert i timmen det vill säga 50–300 nanosievert per timme.