Vad är strålning? 

Strålning är en naturlig del av vår livsmiljö. Det finns två typer av strålning - joniserande och icke-joniserande. Strålning kan å andra sidan vara antingen elektromagnetiska vågor eller partikelstrålning. 

Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att ta bort elektroner från atomerna i det ämne som bestrålas eller för att bryta sönder ämnets molekyler. Radioaktiva ämnen avger joniserande strålning. Till exempel, också röntgenutrustning producerar joniserande strålning. 

Icke-joniserande strålning är elektromagnetiska vågor. Icke-joniserande strålning används i tillämpningar som mobiltelefoner och mikrovågsugnar. Solstrålning är också icke-joniserande. Gränsen mellan icke-joniserande och joniserande strålning går mellan ultraviolett strålning och röntgenstrålning.