Dataskyddet i STUK

I dataskyddet är det fråga om skydd och lagenlig behandling av personuppgifter. Var och en har rätt till skydd för personuppgifterna. Strålsäkerhetscentralen har som personuppgiftsansvarig skyldighet att visa att den följer dataskyddslagstiftningen i vilken EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande lagstiftningen ingår. På den här sidan får du information om behandlingen av personuppgifter i Strålsäkerhetscentralen och om utövande av den registrerades rättigheter.

Var och en kan kontrollera om hens personuppgifter finns i registret, hur de behandlas och vid behov begära att uppgifterna rättas till eller avlägsnas. Du kan skicka blanketten för begäran om insyn i personuppgifterna elektroniskt eller per post (STUK, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda). Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi om du skickar elektroniskt (https://www.suomi.fi/viestit ) (<linkki>). Vi besvarar begäran så fort som möjligt, dock senast inom en månad. Begäran om rättelse kan skickas till Strålsäkerhetscentralen (STUK) som en fritt formulerad ansökan.

Blankett för begäran om insyn i personuppgifterna (PDF)

Detaljerad information:

STUK:s dataskyddsombud

telefon +358 9 759 88 340
tietosuojavastaava (at) stuk.fi

Mer information om dataskydd

  • Dataskyddsombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)  (<linkki>)
  • Webbplatsen Dataskydd i vardagen(<linkki>) 

Dina personuppgifter behandlas i samband med följande funktioner:

  • På webplatsen stuk.fi 
  • Behandling av personuppgifter vid kommunikationen (på finska)
  • Behandling av personuppgifter i samband med etjänster