Tietosuoja STUKissa

Tietosuojassa on kysymys henkilötietojen suojaamisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. Jokaisella on oikeus henkilötietojen suojaan. Säteilyturvakeskuksella on rekisterinpitäjänä velvollisuus osoittaa, että se noudattaa tietosuojalainsäädäntöä, johon kuuluu EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansallinen täydentävä lainsäädäntö. Tältä sivulta saat tietoa henkilötietojen käsittelystä Säteilyturvakeskuksessa ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä.

Jokainen voi tarkistaa, ovatko hänen henkilötietonsa rekisterissä ja miten niitä käsitellään sekä tarvittaessa pyytää tietoja oikaistavaksi tai poistettavaksi. Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi lähettää sähköisesti tunnistautumalla Suomi.fi-palveluun. (https://www.suomi.fi/viestit) tai postilla (STUK, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa). Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Oikaisupyynnön voi tehdä lähettämällä Säteilyturvakeskukseen (STUK) vapaamuotoisen hakemuksen.

Tarkempaa tietoa

STUKin tietosuojavastaava

puhelin +358 9 759 88 340
tietosuojavastaava (at) stuk.fi

 Henkilötietojasi käsitellään seuraavien toimintojen yhteydessä: