Sisäilman radonmittaukset 

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Pitkäaikainen altistuminen korkealle radonpitoisuudelle lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radonia ei voi mitenkään aistia, joten mittaaminen on ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. 

Sisäilman radonpitoisuus tulee määrittää luotettavalla mittausmenetelmällä. Sisäilman radonpitoisuus kannattaa mitata vähintään 10 vuoden välein. Radonmittauksen voi tilata joko Säteilyturvakeskukselta tai muulta toimijalta, joka käyttää Säteilyturvakeskuksen hyväksymää mittausmenetelmää.  

Säteileekö kodissasi?

Radonin mittaaminen