Elintarvikkeiden valvonta

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo elintarvikkeiden radioaktiivisuutta varmistaakseen, että tuotteet ovat säteilyn osalta turvallisia ihmisten käytettäväksi. Tuloksista saadaan tietoa myös mahdollisten säteilyvaaratilanteiden varalle.

Säteilyaltistuksen kannalta merkittävimmät elintarvikeryhmät ovat luonnontuotteet ja talousjuomavesi. Luonnontuotteita ovat metsäympäristöstä hankittavat marjat, sienet, liha, riista ja sisävesistöjen kalat. Ravitsemuksen kannalta maataloustuotteet ovat myös tärkeä elintarvikeryhmä. Radioaktiivisen laskeuman kulkeutumista elintarvikkeisiin on selvitetty laajasti vuosikymmenien ajan, ja mahdollisen uuden laskeuman vaikutus elintarvikkeiden radioaktiivisuuteen kyetään arvioimaan hyvin.