Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta Suomessa. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on luvanhaltijalla, mutta STUK asettaa turvallisuusvaatimukset ja valvoo niiden noudattamista. STUKin valvonnan piiriin kuuluvat niin ydinlaitokset, ydinmateriaalit kuin ydinjätekin.

Ajankohtaista

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikkö toimi sen ensimmäistä vuosihuoltoa edeltäneen käyttöjakson aikana turvallisesti, kirjoittaa käytönvalvontapäällikkö Essi Vanhanen Säteilyturvakeskuksen (STUK) nettisivulla julkaistussa blogikirjoituksessa.

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio ja lausunto käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta ei valmistu vielä tänä vuonna. Asia käy ilmi STUKin vuoden 2023 toisesta valvonnan kolmannesvuosikatsauksesta.