Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta Suomessa. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on luvanhaltijalla, mutta STUK asettaa turvallisuusvaatimukset ja valvoo niiden noudattamista. STUKin valvonnan piiriin kuuluvat niin ydinlaitokset, ydinmateriaalit kuin ydinjätekin.

Ajankohtaista

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksikön vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 Säteilyturvakeskuksen (STUK) asiantuntijaa.

Säteilyturvakeskus, STUK, kertoi huhtikuun 14. päivä Valvonnan kuulumisia -kirjoituksessa omilla verkkosivuillaan, että Teollisuuden Voima, TVO, oli havainnut ja sen jälkeen korjannut vikoja ja puutteita Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön (OL3) liittimien tiivisteissä.