Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta Suomessa. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on luvanhaltijalla, mutta STUK asettaa turvallisuusvaatimukset ja valvoo niiden noudattamista. STUKin valvonnan piiriin kuuluvat niin ydinlaitokset, ydinmateriaalit kuin ydinjätekin.

Ajankohtaista

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio ja lausunto käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta ei valmistu vielä tänä vuonna. Asia käy ilmi STUKin vuoden 2023 toisesta valvonnan kolmannesvuosikatsauksesta.

Säteilyturvakeskus (STUK) on arvioinut yhdessä Ranskan ja Tshekin säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisten (SÚJB ja ASN) kanssa pienydinreaktoriin (SMR) suunniteltuja turvallisuusratkaisuja. Arvioinnilla haettiin oppeja mahdollisia tulevia lupamenettelyjä varten eikä se liittynyt arvioidun reaktori...