Säteily ympäristössä

Valvomme ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuu.

Ajankohtaista

Säteilyturvakeskuksen tekemät ihmisten radioaktiivisuusmittaukset Rovaniemellä ovat osa jo 1960-luvulla aloitettua väestön radioaktiivisuuden mittausohjelmaa.

Radonmittaus suositellaan tehtäväksi rivitaloyhtiöissä ja kerrostalojen 1. kerroksen jokaisessa asunnossa. Jos taloyhtiöllä on oleskelutiloja pohjakerroksessa tai kellarissa, ja osa asukkaista viettää niissä paljon aikaa, myös ne kannattaa mitata.