Kansainväliset arviot STUKin toiminnasta

ARTEMIS-vertaisarvio Suomen radioaktiivisten jätteiden ja ydinjätteiden huollosta

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA järjesti radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon arvioinnin Suomessa lokakuussa 2022.  ARTEMIS (Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation Programmes) -vertasiarviointia isännöi työ- ja elinkeinoministeriö ja sen teki kansainvälinen kahdeksan asiantuntijan ryhmä.

Raportissaan ryhmä toteaa, että Suomi käsittelee käytettyä ydinpolttoainetta ja muita radioaktiivisia jätteitä turvallisesti ja vastuullisesti. Raportissa on myös lista hyviä käytäntöjä sekä ehdotuksia asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Hallitus, STUK ja jätevastuulliset saivat kiitosta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen hoitamisesta. Radioaktiivisia jätteitä ja ydinjätteitä koskevaa lainsäädäntöä raportissa kannustetaan  parantamaan johdonmukaisesti. Nyt säännöstö vaikuttaa olevan varsin monimutkainen kokonaisuus. Linkki raporttiin löytyy tämän sivun alaosasta.

IRRS-arvio kymmenen vuoden välein

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) IRRS-arviointi (Integrated Regulatory Review Service) kohdistuu pääasiassa viranomaisten tekemään valvontatyöhän ja onnettomuusvalmiustoimintaan. Tuorein IRRS-arviointi tehtiin Suomessa syksyllä 2022. Linkki arvioinnin loppuraporttiin on tämän sivun alaosassa olevassa listassa.

STUK arvioi, mitä IRRS-arvioinnissa tehdyt havainnot merkitsevät ja minkälaisiin toimiin niiden perusteella pitää ryhtyä. Tarvittavista toimista laaditaan toimenpidesuunnitelma.

IPPAS arvioi Suomen ydinturvaa

IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) on Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) järjestämä arviointiohjelma. Kansainvälinen IPPAS-ryhmä arvioi kesäkuussa 2022 Suomen ydinturvaa ja turvajärjestelyjä. Edelliset vastaavat arvioinnit tehtiin vuosina 2009 ja 2012.

Vuonna 2022 järjestetyn arvioinnin tärkeimmät suositukset liittyivät mm. ydinenergialainsäädännön selkeyttämiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen niin, että ydinturvanäkökohdat olisivat siinä entistä selkeämmin esillä. Arvioinnissa annettiin myös useita suosituksia sekä tunnistettiin monia hyviä käytäntöjä.

Suomen ydinjätehuolto on hyvällä tolalla

Yhdeksän EU-maan, Euroopan unionin komission ja Sveitsin säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat marraskuussa 2009 STUKin menettelyt Suomen ydinjätehuollon valvonnassa. Laatuaan ensimmäinen yhteiseurooppalainen arviointi esitti joukon suosituksia, joilla suomalaista valvontajärjestelmää voidaan entisestään kehittää sekä tunnisti hyviä käytäntöjä opiksi muille EU-maille.

STUKin tutkimus arvioitiin korkealaatuiseksi

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä arvioi syksyllä 2011, että STUKin tutkimus on erittäin korkealaatuista. Työntekijät olivat korkeasti koulutettuja sekä sitoutuneita työhönsä. Niin ikään STUK oli työympäristönä erinomainen ja tutkimuslaboratoriot olivat erinomaisessa kunnossa.