Ydinlaitoksen käytöstäpoisto

Kun ydinlaitos tulee tiensä päähän, aloitetaan toimenpiteet laitoksen käytöstä poistamiseksi.

Toimenpiteiden tavoitteena on puhdistaa ydinvoimalaitoksen rakenteet ja järjestelmät radioaktiivisista materiaaleista niin, että luvanhaltija vapautuu kaikista lupaan liittyvistä velvoitteistaan. Suomessa käytöstäpoiston yhteydessä syntyvä radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan pääosin voimalaitosalueilla sijaitseviin voimalaitosjätteiden loppusijoitusluoliin rakennettaviin tiloihin. Ydinlaitoksen käytöstäpoistoon tarvitaan valtioneuvoston lupa.