Maidon radioaktiivisuus

Valvontaohjelma antaa kuvan maidon radioaktiivisuustasosta ja maidon kautta ihmisille aiheutuvasta säteilyannoksesta. Säteilyvalvontaohjelman meijerit on valittu alueilta, joilla Tšernobylin onnettomuudesta aiheutuneet laskeumat eroavat toisistaan.

Ihmisten eniten käyttämät elintarvikkeet ovat maataloustuotteita. Ympäristössä olevat radioaktiiviset aineet siirtyvät rehun kautta maitoon. Maidon kulutus on runsasta, joten maidon radioaktiivisten aineiden seuranta on tärkeää.

Näytteet kerätään meijereistä, jotka sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Riihimäellä ja Seinäjoella. Tulokset raportoidaan paikkakuntakohtaisesti yhden vuosineljänneksen näytteet yhdistäen.

Meijerimaidon cesium-137-pitoisuudet (Cs-137) ovat korkeimmat niillä alueilla, joille tuli eniten Tšernobylin onnettomuudesta johtuvaa laskeumaa. Maidon Cs-137-pitoisuudet ovat laskeneet lähes samalle tasolle kuin ennen Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuutta. Havaitut pitoisuudet ovat alle tuhannesosan elintarvikekaupan raja-arvosta 1 000 becquereliä litrassa (Bq/l), jota sovelletaan Euroopan unionin alueella säteilyonnettomuuden jälkeisessä tilanteessa (2016/52/Euratom).

Taulukko 1: Cs-137:n ja strontium-90:n (Sr-90) aktiivisuuspitoisuudet (Bq/l) maidossa vuonna 2022, neljännesvuosi- ja vuosikeskiarvot. Vuonna 2022 ei poikkeuksellisesti kerätty maitonäytteitä 1.1.–31.3.

Kaupunki 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

-

- 0,15 0,021 0,14 0,023 0,13 - 0,14 -
Jyväskylä - - 0,54 0,025 0,60 0,027 0,41 - 0,52 -
Oulu - - 0,19 0,018 0,15 0,017 0,15 - 0,16 -
Riihimäki - - 0,09 0,015 0,17 0,017 0,12 - 0,13 -
Seinäjoki - - 0,60 0,023 0,53 0,024 0,56 - 0,56 -

Taulukko 2: Cs-137:n ja Sr-90:n aktiivisuuspitoisuudet (Bq/l) maidossa vuonna 2021, neljännesvuosi- ja vuosikeskiarvot. Vuonna 2021 ei poikkeuksellisesti kerätty maitonäytteitä 1.10.–31.12.

Kaupunki 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.4.–31.12
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu

0,14

0,022 0,15 0,023 0,16 0,022 - - 0,15 0,022
Jyväskylä 0,52 0,024 0,56 0,029 0,49 0,023 - - 0,52 0,025
Oulu 0,19 0,019 0,18 0,017 0,15 0,023 - - 0,18 0,020
Riihimäki 0,12 0,016 0,13 0,018 0,14 0,017 - - 0,13 0,017
Seinäjoki 0,61 0,024 0,60 0,028 0,55* 0,022* - - 0,59** 0,025**
  *1.7.–31.8.2021 **1.1.–31.8.2021