Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomen kunnissa

Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää rekisteriä asuntojen radonpitoisuuksista, jotka saadaan STUKin radonlaboratorion mittauksista. Sisäilman radonpitoisuudet saattavat vaihdella paljon jopa samalla postinumeroalueella. Pitoisuudet ovat yleensä korkeimpia läpäisevillä soraharjuilla ja matalimpia tiiviillä savimailla. Lisäksi rakennustapa vaikuttaa radonpitoisuuteen.

Radon Sotkanetissä

Pientaloasuntojen radonmittaustulokset löytyvät myös Sotkanet.fi:stä. Valitse Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky -osiosta Ympäristöterveys ja valitse sinua kiinnostavat tilastot, alueet ja vuodet.

Sotkanet.fi-palveluun
Radonhaku Sotkanet.fi -palvelussa

STUKin radonmittauspurkeilla tehdyt mittaukset pientaloasunnoissa vuosina 1980 – 2019

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Taulukossa oleva radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on laskettu kertomalla radonmittauskaudella suoritetun mittauksen tulos lukuarvolla 0,9. Jos mittaus on kestänyt 272 vuorokautta tai enemmän, on mittaustulos sellaisenaan vuosikeskiarvo.

Hae kunnan tai postinumeroalueen radonmittaustilastoja (tilastot ovat ajankohdalta kesäkuu 2020)

Hakutuloksissa ovat mukana kunnat tai postinumeroalueet, joissa on mitattu vähintään kymmenen pientaloasuntoa. On hyvä muistaa, että kyseessä on tilasto aikaisemmin tehdyistä mittauksista, eikä se välttämättä kerro mitään yksittäisen asunnon radonpitoisuudesta. Sisäilman radonpitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla.

Radontilastot taulukkoina

Radonpitoisuudet kunnittain (.xlsx)
Radonpitoisuudet postinumeroalueittain (.xlsx)

Tilastoissa on mukana kunnat ja postinumeroalueet, joissa on pientaloissa ollut vähintään kymmenen mittausta. 

Aluejakona on helmikuun 2020 tilanne.

Paikkakuntakohtainen ja postinumerolla toimiva radonmittaustuloshaku on tulossa sivulle. 

Ota yhteyttä:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]