Myynnissä olevien luonnontuotteiden radioaktiivisuus

Säteilyannoksen kannalta merkittävimmät elintarvikeryhmät ovat luonnontuotteet ja juomavesi. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo kaupan elintarvikkeiden radioaktiivisuutta ostamalla kerran vuodessa Helsingistä, Tampereelta ja Rovaniemeltä erilaisia luonnontuotteita, kuten marjoja, sieniä, riistaa ja kalaa.

Elintarvikkeiden enimmäisarvot

Euroopan unionin alueelle tuotavien elintarvikkeiden cesium-137:n pitoisuusraja on neuvoston asetuksessa 600 becquereliä kiloa kohden (asetus 733/2008, asetus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun asetuksella 1048/2009). EU:n komission suosituksen mukaan luonnonvaraisten elintarvikkeiden kaupassa EU-alueella on noudatettava tätä samaa pitoisuusrajaa (suositus 2003/274/Euratom).

Vuosittain syksyisin Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen kaupoista ja toreilta ostettujen luonnontuotteiden cesium-137:n (Cs-137) pitoisuudet vaihtelevat eri tuotteiden välillä. Metsämarjat sisältävät cesiumia vähän verrattuna sieniin ja riistaan, ja tästä syystä marjoja mitataan nykyisin vain joka viides vuosi (viimeksi tutkittu vuonna 2018).

Sieninäytteiden cesiumin aktiivisuuspitoisuudet saattavat joidenkin sieninäytteiden kohdalla ylittää EU:n komission suosituksen mukaisen raja-arvon 600 becquereliä kiloa kohden (Bq/kg), mutta runsaskaan metsäsienien kulutus ei nosta merkittävästi vuotuista säteilyannosta. Laskennallisesti 6 kg/vuosi metsäsieniä kuluttavalle aiheutuu alle 40 mikrosievertin annos sienien cesiumista. Tämä on alle prosentti suomalaisen keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta.

Tietoa toimista, joilla sienten sisältämää Cs-137:ää voidaan kotitalouksissa vähentää löytyy Ruokaviraston sivuilta

Riistan- ja poronlihan cesiumpitoisuus riippuu eläinten ravinnosta, mutta yleisesti pitoisuus jää alle 600 Bq/kg.

Järvikalojen cesiumpitoisuudet vaihtelevat eri puolella Suomea ja myös järvikohtaisesti. Suurimmat pitoisuudet havaitaan isoissa petokaloissa. Itämeren kalojen cesiumin aktiivisuuspitoisuudet ovat pieniä.

Taulukko 1: Cs-137-pitoisuudet (Bq/kg tuorepaino) elintarvikeliikkeistä hankituissa näytteissä vuonna 2022.

Elintarvike 137Cs, Bq/kg (näytteiden lukumäärä)
Helsinki Tampere Rovaniemi
Hirvenliha - - 31 (1) - -
Peuranliha 14-240 (5) 96-340 (2) 61 (1)
Poronliha - - - - 32-100 (8)
Sienet  4–190 (16) 25-350 (9) 3-190 (3)
Järvi- ja jokikala 1–23 (5) 7-32 (6) 5-75 (7)