Köyhdytetty uraani

Köyhdytetty uraani on ydinvoimaloissa käytettävän uraanipolttoaineen valmistuksessa syntyvä sivutuote. Sitä käytetään muun muassa lentokoneiden vastapainoissa ja purjeveneiden köleissä. Lisäksi köyhdytettyä uraania käytetään ammuksissa ja ohjuksissa, joilla on tarkoitus tuhota vahvasti panssaroituja kohteita, kuten tankkeja. Köyhdytettyä uraania käytetäänkin sen tiheyden ja massan, ei radioaktiivisuuden takia.

Uraani on myrkyllinen raskasmetalli. Ihmiskehoon joutuessaan se aiheuttaa suurempaa haittaa nimenomaan myrkyllisyytensä kuin radioaktiivisuutensa vuoksi. Köyhdytetty uraani sisältää pääasiassa uraani-238-isotooppia, jonka puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Radioaktiivisia hajoamisia tapahtuu hyvin harvakseltaan, ja aine on vain lievästi radioaktiivista. Köyhdytetty uraani on vähemmän radioaktiivista kuin luonnon uraani tai rikastettu uraani.

Köyhdytetty uraani lähettää alfa-, beeta- ja gammasäteilyä. Alfasäteilyllä on merkitystä vain, jos aine joutuu elimistöön hengitettynä. Beetasäteily altistaa vain ihoa, ja sen vaikutukset ovat alfasäteilyä vähäisempiä. Gammasäteily on läpäisevää ja aiheuttaa altistumista myös ulkoisesti. Köyhdytetyn uraanin lähettämä gammasäteily on kuitenkin suhteellisen heikkoenergistä.

Köyhdytetty uraani kriisialueilla

Kriisialueilla köyhdytetylle uraanille voivat altistua sotilaat, rauhanturvaajat ja siviiliväestö.

Paksusti panssaroituun tankkiin osuessaan uraani kuumenee ja syttyy palamaan. Palamisessa syntyy hienojakoista uraanipölyä, joka voi kulkeutua hengityksen mukana keuhkoihin. Sotilaat voivat altistua uraanipölylle tuhotun tankin sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä heti tuhoamisen jälkeen.

Uraanipöly laskeutuu suhteellisen nopeasti maahan ja sitoutuu muihin maanpinnan aineksiin. Pieniä määriä voi maan pinnan pölyämisen kautta nousta uudelleen ilmaan, jolloin alueella oleskelevat ihmiset saattavat altistua. Sateiden mukana pölyä myös huuhtoutuu syvemmälle maaperään.

Maahan osuneita uraanikärkiä on hyvin vaikea paikallistaa maastosta säteilymittareilla. Puolen metrin päässä säteilyn annosnopeus alkaa olla jo taustasäteilyn tasoa. Maakerrokset vaimentavat säteilyä, joten maahan uponneiden kärkien paikallistaminen säteilyn perusteella on usein mahdotonta. Sikäli kuin kärkiä löytyy, ne on kuitenkin syytä kerätä pois etenkin asuinympäristöstä ja lasten leikkipaikoilta. Monilla alueilla raivaustyö on kuitenkin hankalaa jo miinavaaran vuoksi.