Radonmittauskoulutus

Tervetuloa oppimaan radonin mittaamista! Koulutus koostuu yhteensä 16 osiosta, joiden opiskelu kestää yhteensä noin työpäivän, riippuen kuinka paljon panostat esimerkkeihin ja laskuharjoituksiin. Voit käyttää koulutukseen juuri sen verran aikaa kuin tarvitset, liikkua osioiden välillä vapaasti ja palata koska vain kertaamaan. Jokainen oppii omalla tyylillään ja omaan tahtiinsa.

Koulutuksen tavoitteet

Tervetuloa opiskelemaan radonin mittaamista

Hienoa, että haluat kehittää mittausosaamistasi. Lisäät näin radonturvallisuutta Suomessa ja saamme sujuvuutta työpaikkojen mittausprosessiin.

Koulutuksessa keskitytään radonin mittaamiseen ja tulosten tulkintaan työpaikoilla ja julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja liikuntatiloissa. Myös kodeissa tehtävissä radonmittauksissa huomioitavat asiat käydään läpi. Koulutus sopii mainiosti asiantuntijoille yrityksissä ja kunnissa, oppilaitoksille sekä kaikille radonmittaustekniikasta kiinnostuneille. 

Radonin mittaaminen on haastavaa, mutta ei hätää, opit kyllä! 

Kouluttajasi Tuukka Turtiainen

Ylitarkastaja Tuukka Turtiainen

Hei! Olen työskennellyt Säteilyturvakeskuksessa jo vuodesta 1996. Koulutukseltani olen radiokemisti ja ympäristötieteilijä. Nykyisissä työtehtävissäni hoidan myös radonmittanormaalilaboratoriota. Mittanormaalitoiminnalla varmistetaan, että mittaukset ovat luotettavia ja keskenään vertailukelpoisia. Erityisesti minua kiinnostaa tutkia menetelmiä, joilla radonille altistuminen saadaan selvitettyä aiempaa tarkemmin.


Siirry koulutukseen alla olevaan haitariin. Eri asiakokonaisuuksien jälkeen on lyhyt testiosuus, jossa voit testata oppimaasi Webropol-kyselyllä. Koulutuksen voi suorittaa anonyyminä, mutta jos haluat todistuksen, niin kyselyissä tulee antaa nimi ja sähköpostiosoite. 

Radonin mittaaminen - koulutussisältö 

Johdanto

Radonmittalaitteet

Radonin mittaaminen

Radonpitoisuuden laskeminen

Kiitos osallistumisestasi!

Koulutuksen tekijänoikeudet kuuluvat Säteilyturvakeskukselle.

Ethän käytä koulutuksen materiaaleja ilman lupaa.