Mitä luonnonsäteilylle altistava toiminta on?

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Luonnonsäteilylle altistavissa toiminnoissa työntekijät tai väestö voivat altistua tavanomaista suuremmalle määrälle luonnonsäteilyä.

Luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa on esimerkiksi

  • työskentely tiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri
  • normaalia suurempia luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia sisältävän talousveden toimittaminen kuluttajille
  • rakennustuotteiden valmistus, tuonti EU:n ulkopuolelta tai siirto EU:n sisällä, jos ne sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita
  • kaivostoiminta
  • tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi tai hyödyntäminen (NORM)
  • lentotoiminta.
Ota yhteyttä:​​​
[email protected]