Neuvottelukunnat

Säteilyturvakeskuksen (STUK) neuvottelukunta edistää STUKin ja ympäröivän yhteiskunnan välistä yhteistyötä. Se auttaa STUKia kehittämään toimintaansa viranomais-, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa siten, että toiminta on sopusoinnussa yhteiskunnan odotusten ja kansalaisten tarpeiden kanssa.

Neuvottelukunta voi myös esittää arvioita STUKin toiminnasta sekä antaa STUKille suosituksia. Neuvottelukunnan asema on vahvistettu asetuksella. Se aloitti toimintansa maaliskuussa 2008.

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta (STN) ja ydinturvallisuusneuvottelukunta (YTN) ovat valtioneuvoston asettamia, ja ne toimivat STUKin yhteydessä. Molemmat nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan asettaa työ- ja elinkeinoministeriö.