Eläinröntgentutkimukset

Ohjeiden tavoitteena on helpottaa säteilylainsäädännön tulkintaa ja pyrkiä näin edistämään säteilyturvallisuutta käytännössä. Ohjeet eivät ole sellaisenaan sitovia vaan kuvastavat STUKin näkemystä siitä, miten säteilylainsäädännön vaatimukset voidaan tyypillisesti täyttää eri olosuhteissa. Lainsäädännön vaatimukset on mahdollista täyttää myös muilla tavoin. Toiminnanharjoittajan tulee tapauskohtaisesti harkita, miten ohje soveltuu omaan toimintaan. Lisäksi opastetaan, millä käytännön toimilla ja keinoilla voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää toiminnasta aiheutuvaa säteilyaltistusta.