Talousveden radioaktiivisuuden valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden radioaktiivisuutta sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mukaisesti. Asetus 401/2001 koskee pieniä talousvesiyksiköitä ja asetus 1352/2015 suuria yksiköitä, elintarvikehuoneistoja sekä pullotettua vettä. Asetus 1352/2015 asettaa laatuvaatimukset radonille, viitteelliselle annokselle ja tritiumille. Radonille on asetettu myös laatutavoite. Pienille talousvesiyksiköille ja yksityiskaivoille on annettu laatusuositus radonille.

STUK toimii talousveden radioaktiivisuuden valvonnassa asiantuntijatahona, joka neuvoo kunnan terveydensuojeluviranomaista tarvittaessa. Jos esimerkiksi asetuksen 1352/2015 mukaisen talousvesiyksikön toimittamassa vedessä radonpitoisuus on suurempi kuin laatutavoite, mutta pienempi kuin laatuvaatimus, STUK auttaa asetuksen edellyttämän riskinarvioinnin laatimisessa (radonvalvonta (at) stuk.fi). STUK myös valvoo talousvesien tritium-pitoisuuksia ja neuvoo viitteellisen annoksen arviointiin käytetyistä menetelmistä.

Huom. Vuoden 2023 radioaktiivisuuden valvontatutkimustietoja ei enää raportoida STUKiin, vaan Valviran Vatiin.

Talousvesiasetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet talousveden radioaktiivisuudelle

Muualla palvelussa

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]