Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)

Ohje VAL 1 koskee säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa ja jälkivaiheessa tarvittavia suojelutoimia.

Suojelutoimet ovat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on, että säteilyvaaratilanteessa väestön säteilyaltistus jää mahdollisimman pieneksi, tilanteesta aiheutuvat muut haitat saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä sekä ihmisten elinolosuhteet ja yhteiskunnan toiminta saadaan säteilyvaaratilanteen jälkeen palautettua mahdollisimman normaaleiksi.

Ohje VAL 1 päivitettiin 9.4.2024 varautumisvyöhykkeiden sekä alkutuotannon kiireellisen suojaamisen osalta.

VAL-ohjeet Stuklexissa

VAL 1 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa (pdf), 9.4.2024
VAL 3 Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille (pdf), 5.7.2011
VAL 4 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset (pdf), 14.10.2008

Ohje VAL 1 kumosi ohjeen VAL 2 (5.10.2012).

Ohje VAL 3 korvaa ohjeen VAL 1.2 (19.6.2001) ja ohje VAL 4 ohjeen VAL 1.3 ”Kannettavat säteilymittarit” (5.9.2001).