i-Violin: Ohjeistusta syöpäpotilaiden kuvantamisen optimointiin

Säteilyturvakeskus on mukana EU:n tukemassa i-Violin nimisessä projektissa (Implementing verifiable oncological imaging by quality assurance and optimisation). Projektin tavoitteena on optimoida ja yhtenäistää syöpäpotilaiden kuvauskäytäntöjä Euroopassa.

i-Violin päätavoitteet 

 1. Luoda yhtenäinen tapa optimoida syöpäpotilaiden kuvantamismenetelmiä hyödyntämällä edellisissä projekteissa luotuja työkaluja ja menetelmiä.
 2. Käyttää tätä menetelmiä optimointiin projektissa mukana olevissa sairaaloissa.
 3. Välittää menetelmää kaikkien sairaaloiden käyttöön
 4. Tarjota menetelmien käyttöön tarvittavaa koulutusta.
 5. Jakaa tuloksia eri sidosryhmille menetelmän käytön edistämiseksi.

Työ tehdään seitsemässä työpaketissa (WP):

 • WP 1: Projektinhallinta ja koordinointi
 • WP 2: Tulosten jakaminen ja viestintä
 • WP 3: Vaikutusten arviointi
 • WP 4: Nykyisten kuvanlaadun arviointityökalujen ja annosten arvioinnin mukauttaminen syöpäpotilaiden TT-kuvaukseen
 • WP 5: Kliinisen tietokannan käyttöönotto ja tiedonkeruu
 • WP 6: Onkologisten TT-kuvantamismenetelmien optimointi valittujen kliinisten indikaatioiden protokollien perusteella
 • WP 7: Koulutusta optimointiin ja kuvanlaadun arviointityökalujen käyttöön

Rahoitus

Tämä hanke on osarahoitettu EU4Health-ohjelmasta 2021–2027 avustussopimuksella nro. 101056832. 

Tämä hanke on Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan terveys- ja digitaaliviraston (HaDEA) näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

STUKin rooli

STUK osallistuu työpaketteihin WPs 2, 3, 4, 6 ja 7. He tarjoavat asiantuntemusta dosimetrian ja kuvanlaadun mittauksista sekä tukevat kansainvälisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. STUKilla on merkittävä rooli tulosten levittämisessä muiden valvovien viranomaisten kesken esimerkiksi HERCA:n (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) kautta.

Faktat
Koordinaattori: European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR)
Partnerit: 10 (yhdeksästä maasta)
Aloituspäivä: 1.9.2022
Päätymispäivä: 31.8.2024
Kokonaisrahoitus: 1,172,487.81 €