Hyppää sisältöön

Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Toimintamme tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ajankohtaisnosto

Teollisuuden voiman toukokuussa 2022 tekemissä mittauksissa Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ilmassa ja kokoomakaivon vedessä havaittiin radioaktiivista ainetta, tritiumia. Tritiumin säteilyturvallisuusmerkitys on vähäinen ja paikallinen, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Säteilytilanne tänään

Säteilytilanteen ajantasaiset tiedot löydät myös
Ylen TekstiTV:n sivulta 867.

Tiedotteet ja uutiset

Säteilyturvakeskus havaitsi Kotkan ja Vantaan ilmasta toukokuun puolen välin jälkeen kerätyissä hiukkasnäytteissä pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Aineiden pitoisuudet ylittivät tarkkojen mittauslaitteiden havaitsemisrajan, mutta olivat niin pieniä, että niistä ollut ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Diplomi-insinööri Tomi Routamo (54) on nimitetty uusien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtajaksi Säteilyturvakeskuksessa (STUK) kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva on hakenut käyttölupaa Eurajoen Olkiluodossa valmistuvalle loppusijoituslaitokselle. STUK jatkaa hakemusaineiston käsittelyä