Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalaiset tutkimusyhteisöt ovat tärkeitä säteilysuojelun tieteellisen osaamispohjan ja säteilyturvallisuustutkimuksen rahoituksen kannalta.

Säteilyturvallisuuden tutkimus on melko kapea mutta samalla monitieteinen tutkimusala muissakin Euroopan maissa. Kriittisen massan lisäämiseksi useat Euroopan maat päättivät  yhdistää voimansa tutkimusyhteenliittymien kautta. Säteilyn terveysriskejä tutkiva MELODI, ympäristötutkimuksen Radioecology Alliance, säteily- ja ydinonnettomuuksiin varautumiseen keskittyvä NERIS, säteilyn dosimetriaa kehittävä EURADOS sekä lääketieteelliseen säteilyyn keskittyvä EURAMED ovat säteilysuojelun alalla keskeisiä tutkimusyhteenliittymiä Euroopassa. Näihin verkostoihin kuuluu kansallisia viranomaisia, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia ja ne vastaavat oman alansa strategisen tutkimusagendan ja prioriteettien määrittelystä, koulutuksen edistämisestä sekä infrastruktuurien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kansainväliset asiantuntijaverkostot ovat keskeisessä roolissa tutkimuksessa, sen rahoituksessa ja tieteellisteknisen tiedon jäsentäjinä ja jakajina. Yliopistojen osallistuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön vahvistaa perustutkimuksen hyödyntämistä säteilyturvallisuustutkimuksessa.

STUKissa käynnissä olevia tutkimusprojekteja

Lyhenne Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Nimi Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Rahoittaja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Alkaa Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Päättyy Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Koordinaattori Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kuvaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
HIP Säteilymetrologian sovellukset (Radiation Metrology for Applications) HIP 2017 2027 n/a Projektissa kehitetään menetelmä säteilyn lääketieteellisen käytön sekä 3S (safety, security and safeguadrs) -sovelluksiin. Projekti on osa Fysiikan Tutkimuslaitoksen (HIP) teknologiaohjelmaa.
RadoNorm Effective Radiation Protection based on scientific evidence and societal considerations for radon and NORM (RadoNorm) EU H2020 1.9.2020 31.8.2025 BFS Projekti tukee eurooppalaisen säteilysuojeludirektiivin (BSS) voimaanpanoa EU-maissa lainsäädännön, toimeenpanon ja operatiivisen toiminnan tasolla. Tavoitteena on merkittävästi vähentää tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja teknisiä epävarmuuksia kaikissa säteilyriskin hallinnan vaiheissa radoniin ja NORMiin liittyvien altistustilanteiden osalta.
MetroPOEM Metrology for the harmonisation of measurements of environmental pollutants in Europe (MetroPOEM); (Metrology Partnership Research and Innovation actions) EURAMET 1.10.2022 30.9.2025 PTB MetroPOEM will deliver validated and traceable analytical approaches for the analysis of the concentration of pollutants, as well as determining the source and monitoring any contamination of
pollutants through isotope ratio measurements. Mass spectrometry is a key method for non-radioactive polluting elements determination and of increasing importance for long-lived radionuclides. This project will bridge the gap between traditional radiometric measurements and mass spectrometry and will establish new tools for tracing pollutants. By developing new reference materials and SI-traceable measurement procedures the project aims to significantly reduce measurement uncertainties and detection limits with an immediate impact for tracking pollution sources by commonly available mass spectrometers
i-Violin Implementing verifiable oncological imaging by quality assurance and optimisation (Syöpäpotilaiden TT-kuvausten optimointi)
Call: EU4H-2021-PJ
Topic: EU4H-2021-PJ-03
Type of action: EU4H Project Grants
Granting authority: European Health and Digital Executive Agency
EU (European Health and Digital Executive Agency) 1.9.2022 31.8.2024 EIBIR Tässä työssä tavoitteen on kehittää syöpäpotilaiden TT-kuvausprotokollien indikaatioperusteista optimointia. Työssä testaan kuvanlaadun ja säteilyaltistuksen mittaamiseen käytettyä työkalua ja kirjoitetaan ohjeistusta optimointiin.

EU4Health Programme (EU4H) konsortio hakemus yhtenä projektipartnerina.
Syöpäpotilaan hoitoketju saattaa sisältää useita tietokonetomografia (TT) -kuvauksia. Useasti toistuvien kuvausten kautta tervekudoksen säteilyaltistus saattaa nousta huomattavan korkeaksi ja tämä saattaa altistaa mm. sekundaarisyövälle. TT-kuvauksessa käytettävät kuvausparametrit tulisi optimoida indikaatioperusteisesti kyseistä kuvantamistavoitetta varten ja potilaan säteilyaltistus tulee optimoida.

Aiemmassa EU-projektissa (MEDIRAD) kehitettiin työkalu kuvanlaadun arviointiin ja potilasspesifiseen dosimetriaan. Tässä työssä on tarkoitus implementoida kyseinen työkalu ja kirjoittaa ohjeistusta syöpäpotilaiden TT-kuvausten optimointiin.
PIANOFORTE Partnership for European research in radiation protection and detection of ionising radiation: towards a safer use and improved protection of the environment and human health;
Euratom / STUK UEFin affiliated entity
Horizon Europe / Euratom 1.6.2022 31.5.2027 BfS General objective: to improve health, people’s lives and the quality of the environment by enhancing our fight against cancer and improving protection against effects from low doses of radiation (including nuclear accidents or radiological events) by organizing radiation protection research through inclusive competitive open calls.
ANTHROPIC Assessment of New Threats towards Radioecological Safety of Nordic Marine Environment Experiencing a Changing Climate NKS 1.1.2023 31.12.2023 Technical University of Denmark (DTU) For the sake of radioecological safety in the Nordic marine environment, great efforts have been dedicated to investigating the transport and bioaccumulation of radionuclides from well-studied sources (e.g., nuclear weapon testing, nuclear reprocessing plants, and Chernobyl accident) (ref.) or hypothetical accidents of the nuclear reactors and nuclear-powered vessels (ref.). However, facing with rapidly changing climate, impending energy crisis, and turbulent international politics, unknown or unexpected radioecological risks might appear in the future Nordic marine environment. In particular, due to the ongoing amplified ocean warming and the accompanied sea-ice loss and surface freshening in the Arctic Ocean and the Nordic Seas, large uncertainties exist in the future circulation pattern and strength in the Nordic Seas (ref.), and the associated changes of oceanic transport of radionuclides are largely missing in the literature. It is therefore crucial and timely to foresee the future dispersion mode (e.g. pathway, timescale, and dilution) of radionuclides from authorized or accidental releases into the Nordic Seas. In the proposed project, we are aiming to use an Earth system model to project the dispersion patterns of radionuclides in the North Atlantic-Arctic Ocean under different climate change scenarios over the next three decades, and to assess the future radioecological status in the Nordic Seas with the consideration of different potential sources of radioactive contaminations. An interdisciplinary network will be established covering the Nordic nuclear and radiation safety authorities, numerical-modeling groups, and ocean-observation laboratories, and the outputs will contribute to new knowledge for future (radioactive) pollutant dynamics in the North Atlantic, better assessment of potential radioecological risks in the climate-changing Nordic Seas, and practical toolkit for future nuclear emergency preparedness in the Nordic Countries.
DISARM DISpersion of radioActivity fRom nuclear boMbs NKS 1.1.2023 31.12.2023 Danish Meteorological Institute (DMI) The current geopolitical situation indicates that there is an increased risk for use of weapons of mass destruction such as nuclear weapons. Detonation of nuclear bombs implies atmospheric dispersion of radioactivity posing a risk to the public at longer distances from the detonation. Thus, there is a need for developing new, or improving existing, prediction model tools for such events aiming at enhanced civil protection. Accordingly, the overall intention with the DISARM project is to improve the capability to predict the atmospheric dispersion of radioactivity from detonation of nuclear bombs of different yields.

The methodologies developed and applied in DISARM are novel while technically feasible for operational use. DISARM will bring new competences to radiation protection authorities and meteorological services in the Nordic countries, namely means for predicting the atmospheric dispersion of radioactivity from detonation of nuclear bombs.
GammaSkill 2023 Training and seminar for users of gamma-ray spectrometry NKS 1.1.2023 31.12.2023 STUK Hankkeessa pidetään gammaspektrometriaa koskeva koulutuspäivä ja järjestetään kaksipäiväinen seminaari STUKissa. Koulutuksessa keskitytään gammaspektrometrian perusteisiin ja tavoitteena on ylläpitää ja kehittää spektrometriaa tekevien laboratorioiden osaamista. Seminaarissa syvennytään gammaspektrometrian eri osa-alueisiin. Siihen kutsutaan mukaan korkean tason kansainvälisiä asiantuntijoita pitämään esityksiä valituilta alueilta. Projekti on yhteisrahoitteinen verkostoitumishanke.
PRICOMOB Principle Component Analysis as Applied to Qualitative Analysis of Mobile Measurement Data Sets NKS 1.1.2023 31.12.2023 Norwegian radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) Mobile measurement, while well established, has undergone some changes in recent months/years. These are in relation to context – where mobile measurement is an invaluable assistance measure where another country requests help in finding or controlling orphan sources such as evidenced by the ongoing situation in Ukraine – and in technology – whereby new detector technologies (CdZnTe, LaBr) are being mounted on ever more flexible platforms (drones, etc). These detector technologies are also employed in environmental monitoring applications, where similar analysis techniques are used as in the mobile applications. Concomittant with these developments has been an increased focus on analysis procedures and approaches such that the maximum benefit may be accrued from this measurement method and the difficulties inherent in it may be overcome.

Principal Component Analysis, or PCA, is a statistical procedure that allows for the summarizing of the information content in large data tables by means of a smaller set of “summary indices” that can be more easily visualized and analyzed. Principal component analysis is one of the most popular multivariate statistical techniques.The most important use of PCA is to represent a multivariate data table as smaller set of variables in order to observe trends, jumps, clusters and outliers.
TEMEDET Technical Challenges in Metrological Response to a Nuclear Detonation NKS 1.1.2023 31.12.2023 Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) Current developments on the world stage have increased the probability of the use of nuclear weapons and it is imperative that countries improve their capacity to respond – both to incidents within their borders and in situations where assistance is requested by another state. The TEMEDET activity addresses the technical metrological challenges posed in responding to the detonation of a nuclear device. Measurement of contamination is a fundamental aspect of response to any event involving nuclear or radioactive material. In many countries, “response” and the metrological approaches involved in that response have been developed within the context of nuclear accidents in the conventional sense (power plants, etc.) or dispersal of limited suites of isotopes (dirty bombs, dispersal devices etc). Nuclear detonations generate suites of isotopes that are, for many, outside of their experience and that can present metrological challenges. TEMEDET will address this aspect and aims to provide a means of practicing metrological response to a nuclear detonation. This will be achieved through the development of a series of data sets of the type generated in responding to a nuclear incident that will reflect the complexities involved in nuclear detonations.
AmSpecNORDOS Am-241 spectral measurements for radiation protection and emergency preparedness calibrations in the Nordic countries NKS 1.1.2023 1.11.2023 Danish Health Authority (SIS) Projekti toteutetaan pohjoismaisena dosimetrialaboratorioiden välisenä yhteistyönä. Projektissa mitataan annosmuunnoskertoimet Am-spektrille pohjoismaisissa laboratorioissa (Ruotsi, Norja, Tanska). STUKissa on osaaminen ja laitteisto tämän mittauksen tekemiseen, muissa pohjoismaissa vastaavaa ei ole. STUKin tutkija kiertää muissa pohjoismaisissa laboratorioissa STUKin laitteiston kanssa tekemässä mittaukset. Projekti tukee pohjoismaista yhteistyötä ja resurssien jakoa sekä tuottaa tietoa Am-spektreistä standardointia varten.
KANTTURA Risk management for large-scale radiological and nuclear emergencies

Union Civil Protection Mechanism (UCPM); Single Country Grants for Disaster Risk Management (Track 1)
EU/UCPM 1.1.2023 31.12.2024 STUK Finland has a national measurement strategy to be carried out in the event of a large-scale radiological or nuclear emergency. In the proposed action a national measurement plan will be developed, in order to implement the strategy and to take into account various stakeholder needs in emergency preparedness and management. The action consists of three major parts, 1) development of a national plan of what to measure, when and how, 2) requirements for the different measurements, instruments and needed competences, and 3) methods to form timely and comprehensive situation awareness. The proposed work covers all areas, i.e., nuclear accidents, use of nuclear weapons or radiological dispersal devices, malevolent acts and other scenarios where substantial amounts of radioactive substances are released into the environment. The results will be taken into operational use at the national level.
Matriisi-ilmaisin taktisen ydinaseen ja muiden radioaktiivisten aineiden havainnointiin Matriisi-ilmaisin taktisen ydinaseen ja muiden radioaktiivisten aineiden havainnointiin MATINE 1.2.2023 31.12.2023 Radis Technologies Oy Tutkimushankkeen tavoitteena on osoittaa, kuinka vaarallisia aineita voidaan automaattisesti karakterisoida (paikantaa ja tunnistaa) yhdistämällä uudenlaisilla matriisi-ilmaisilmaisimilla kerätty signaali tekoälypohjaiseen data-analyysiin. Automaattisen karakterisoinnin avulla voidaan välittömästi ryhtyä oikein mitoitettuihin vastatoimiin uhan torjumiseksi. Vaarallisten aineiden tapauksessa nopeus on ensiarvoisen tärkeää. Parhaassa tapauksessa uhka saadaan torjuttua aikaisessa vaiheessa ennen aineen leviämistä ympäristöön esimerkiksi räjähdyksen seurauksena (ns likainen pommi).

Menetelmän demonstroimiseksi hankkeessa rakennetaan matriisi-ilmaisin ydin- ja muiden radioaktiivisten aineiden karakterisointia varten. Yhdistettynä tekoälypohjaiseen data-analyysiin, ilmaisimella pystytään automaattisesti määrittämään säteilylähteen paikka sekä säteilevän aineen tyyppi ja määrä. Tällaisen useista ilmaisinelementeistä koostuvan matriisi-ilmaisimen toteutus olisi aikaisemmin ollut erittäin kallista, mutta FPGA-piireissä (Field-programmable gate array) tapahtunut nopea kehitys mahdollistaa nykyisin kustannustehokkaat ratkaisut. Toisaalta matriisi-ilmaisimet tuottavat moniulotteista dataa, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää vain tekoälypohjaisilla analyysimenetelmillä.

Rakennettavan ilmaisimen kykyä paikantaa ja tunnistaa radioaktiivisia aineita selvitetään sekä simulaatioiden että laboratoriomittausten avulla. Tuloksia verrataan perinteisen yhteen ilmaisinelementtiin perustuvan ilmaisimen suorituskykyyn samoissa tilanteissa.
TraMeXI Traceability in medical X-ray imaging dosimetry (TraMeXI);
(European Partnership on Metrology research funding programme)
EURAMET 1.6.2023 31.5.2026 STUK X-ray imaging examinations form the largest component of exposure to artificial ionizing radiation in Europe. Therefore, accurate and consistent quantification of patient radiation exposure with calibrated dosimetry equipment is essential. The calibration procedures are based on relevant standards and international protocols that do not fully consider the recent technical developments within medical X-ray imaging. This project performs a critical assessment of conditions applied in calibrations compared to those used in clinical practice and studies the performance of different dosimeters. Based on the results, updated and traceable measurement and calibration procedures are proposed to be implemented in the standards and protocols.
GuideRadPROS Harmonisation, update and implementation of standards related to radiation protection dosimeters for photon radiation;
(European Partnership on Metrology research funding programme)
EURAMET 1.6.2023 31.5.2026 STUK The recent update of the basic standard for photon reference radiation fields, ISO 4037, presented huge challenges to calibration laboratories and industry in the field of radiation protection. To avoid a failure to implement ISO 4037, collaborative research is needed to solve several serious issues that became apparent during initial implementation. ISO 4037, in conjunction with the new quantities proposed in ICRU Report 95, provides the basis for type testing standards that must be harmonized early to ensure timely development of new dosimeters. This research will additionally provide metrology networks, IAEA, and policymakers with the necessary scientific data to guide a possible implementation in metrology institutes and industry.
RescEU CBRN -varastointi Northern Lights Capacity Finland - CBRN Stockpiling Capacity EU-UCPM 1.1.2023 31.9.2026 SM RescEU CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) -hankkeessa perustetaan ja ylläpidetään EU:n pelastuspalvelumekanismiin kuuluvaa varastoa, joka sisältää:
- CBRN-suojavarusteita
- mittalaitteita
- tukivälineistöä
- CBRN-lääkkeitä ja -vasta-aineita.
Suomi koordinoi hanketta sisäministeriön johdolla yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa.
CBRN-varastoissa säilytettävä materiaali on tarkoitettu sekä ensitoimijoiden että siviiliväestön käyttöön erilaisissa CBRN-onnettomuus ja -häiriötilanteissa, esimerkiksi kemikaali- tai ydinvoimalaitoksen onnettomuuksissa, terroristi-iskuissa tai rajat ylittävissä tartuntatautitilanteissa.
Varastoitu materiaali on pystyttävä lähettämään suuronnettomuus- tai kriisialueelle 12 tunnissa avustustarjouksen hyväksymisestä. Ensimmäisten erien on suunniteltu olevan hälytysvalmiudessa vuonna 2024.