Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalaiset tutkimusyhteisöt ovat tärkeitä säteilysuojelun tieteellisen osaamispohjan ja säteilyturvallisuustutkimuksen rahoituksen kannalta.

Säteilyturvallisuuden tutkimus on melko kapea mutta samalla monitieteinen tutkimusala muissakin Euroopan maissa. Kriittisen massan lisäämiseksi useat Euroopan maat päättivät  yhdistää voimansa tutkimusyhteenliittymien kautta. Säteilyn terveysriskejä tutkiva MELODI, ympäristötutkimuksen Radioecology Alliance, säteily- ja ydinonnettomuuksiin varautumiseen keskittyvä NERIS, säteilyn dosimetriaa kehittävä EURADOS sekä lääketieteelliseen säteilyyn keskittyvä EURAMED ovat säteilysuojelun alalla keskeisiä tutkimusyhteenliittymiä Euroopassa. Näihin verkostoihin kuuluu kansallisia viranomaisia, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia ja ne vastaavat oman alansa strategisen tutkimusagendan ja prioriteettien määrittelystä, koulutuksen edistämisestä sekä infrastruktuurien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kansainväliset asiantuntijaverkostot ovat keskeisessä roolissa tutkimuksessa, sen rahoituksessa ja tieteellisteknisen tiedon jäsentäjinä ja jakajina. Yliopistojen osallistuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön vahvistaa perustutkimuksen hyödyntämistä säteilyturvallisuustutkimuksessa.