Näytteiden radioaktiivisuusmittaukset

Näytteiden radioaktiivisuuden määrityksiä tarjotaan mm. tritiumille, strontiumille, plutoniumille ja amerikiumille, uraanille, lyijylle ja poloniumille sekä radonille ja pitkäikäisille alfa-aktiivisille aineille.

Lisäksi tarjotaan gammaspektrometrisiä mittauksia ja ihmisen radioaktiivisuusmittauksia. Nämä määritykset ja analysoinnit tehdään FINAS-akkreditoidussa testauslaboratoriossa T167. 

Tutustu STUKin palveluhinnastoon ja mittaus- ja kalibrointipalveluiden yleisiin toimitusehtoihin. 

Radioaktiivisuusmittaukset