Röntgentilojen säteilysuojaus terveydenhuollossa ja eläinlääkinnässä

Röntgenkuvauksessa säteilyä tuotetaan hetkellisesti kuvauksen aikana. Tyypillisesti kuvaukset tehdään erillisessä kuvaushuoneessa, joka on suunniteltu siten, että sen ulkopuolelle ei käytännössä tule säteilyä. Kun röntgenlaitteita käytetään, säteilystä työntekijöille ja väestön edustajille aiheutuvat riskit voidaankin pitää tyypillisesti hyvin vähäisinä. 

Säteilylähteiden käyttötilat on suunniteltava ja toteutettava siten, että työperäinen ja väestön altistus on niin pieni kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Altistus ei ainakaan saa ylittää henkilöryhmälle asetettua annosrajoitusta, joka on väestön edustajille tyypillisesti 0,1 millisievertiä (mSv) vuodessa ja työperäiselle altistukselle 0,3 mSv vuodessa käyttötilan ulkopuolella. Säteilysuojaus toteutetaan käyttämällä suojauksessa materiaalia, joka pienentää säteilyn annosnopeutta. Kun arvioidaan säteilysuojauksen tarvetta, on hyvä huomioida muun muassa seuraavat seikat:

  • laitteen tai säteilylähteen tyyppi ja käytettävän säteilyn ominaisuudet
  • laitteen tai säteilylähteen käyttömäärä
  • kuvaussuunnat ja säteilykeilan koko
  • laitteen tai lähteen sijainti huoneessa
  • suojattavan tilan käyttötarkoitus.

Usein rakenteellinen säteilysuojaus toteutetaan käyttämällä lyijyä, minkä vuoksi suojaustarve esitetään millimetreinä lyijyä (mmPb). Erityisesti pienemmän säteilyaltistuksen tuottavien lähteiden käyttötiloissa rakenteellinen säteilysuojaus on usein käytännöllisempää toteuttaa muilla rakennusmateriaaleilla. Tähän tarkoitukseen on eri rakennusmateriaaleille määritetty lyijyvastaavuusarvoja erilaisille säteilyn energioille.

Käyttötiloissa olevien ovien ja ikkunoiden sekä niiden karmien säteilysuojauksen tulee vastata ympäröivältä seinältä vaadittua säteilysuojausta. Myös suurempiin läpivienteihin, esimerkiksi ilmastointiputkiin, tulee kiinnittää huomiota. Niihin on kiinnitettävä huomiota erityisesti, jos niiden takana voidaan oleskella.

Mikäli tarvittavan säteilysuojauksen määrittämisessä tarvitaan tarkempia neuvoja, on syytä ottaa yhteyttä säteilyturvallisuusasiantuntijaan (STA).